• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Bursa Kenti ve Halkı Risk Altında

BURSA KENTİ VE HALKI RİSK ALTINDAGünümüz kentlerinde doğalgaz kullanımı, yangın ve patlama olaylarına ek bir risk getirmektedir.Yapılan araştırmalarda; doğalgaz kazalarının, % 12’si sızdırmazlık testlerinin yapılmamasından, % 8’i ehli olmayan işgücünden, % 8’i işçilik ve yöntem hatasından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan doğalgaz dağıtımı faaliyetlerinde çalışanların; eğitimi, deneyim ve tecrübesi büyük önem kazanmaktadır. Bunların sendika çatısında örgütlü olmaları kamusal denetim işlevinin gerçekleştirilmesini de sağlamaktadır.
01.02.2005

BURSA KENTİ VE HALKI RİSK ALTINDAGünümüz kentlerinde doğalgaz kullanımı, yangın ve patlama olaylarına ek bir risk getirmektedir.Yapılan araştırmalarda; doğalgaz kazalarının, % 12’si sızdırmazlık testlerinin yapılmamasından, % 8’i ehli olmayan işgücünden, % 8’i işçilik ve yöntem hatasından kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan doğalgaz dağıtımı faaliyetlerinde çalışanların; eğitimi, deneyim ve tecrübesi büyük önem kazanmaktadır. Bunların sendika çatısında örgütlü olmaları kamusal denetim işlevinin gerçekleştirilmesini de sağlamaktadır. Ülkemizde 18.01.042001 tarih ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Yasası’na dayalı olarak çıkarılan 03.11.2002 tarih ve 24925 sayılı “Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği: Doğalgaz Şehiriçi Dağıtım Lisansı verilecek şirketin seçimi ve dağıtım lisansı sahibi şirketin yapacağı, doğalgaz dağıtım faaliyetleri ve müşteri hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.”Bu usul ve esasları kabul ederek ihaleye giren dağıtım şirketleri, genişleme yatırımlarını, bakım, onarım, kaçak ve kontrol faaliyetlerini yapmakla yükümlüdürler. Söz konusu faaliyetler ise, doğalgazın özelliklerinin, kullanılan malzeme ve teçhizatın, uyulması gereken teknik standart ve kuralların bilgisi ve donanımına sahip eğitilmiş, yetişmiş işgücü ile yürütülebilir.Oysa 19.04.2004 tarihinde özelleştirilerek özel sektöre devredilen Bursagaz’ın (Bursa şehiriçi Doğalgaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş.) yeni sahipleri, bu işyerinde yetkili olan sendikamızın üyelerine sendikadan istifa etmeleri konusunda baskı uygulamaya başlamışlardır. Eylül 2004 tarihinde, 10 üyemiz sendikadan istifa ettirilmiş ve başlangıçta 73 olan üye sayımız giderek istifalarla 58 kişiye düşürülmüştür.Sendikamız, bu işyerindeki baskı ve haksız uygulamaları; doğalgaz piyasası faaliyetlerinde otorite kurum olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na, çalışma yaşamı uygulamalarından sorumlu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Bölge Çalışma Müdürlüğü’ne yazlı başvurarak iletmiştir.Ancak ilgili firma, bu anti demokratik uygulamalarına ısrarla devam etmektedir.Sendikadan ayrılmaları için baskı yapılan 12 üyemiz ise 31.01.2005 tarihinde toplu işten çıkarılarak iş akitleri sona erdirilmiştir.(4857 sayılı İş Yasası Md.29)Baştan ilgili mevzuatı kabul ederek ihaleye giren şirket, yönetmeliklerde yer alan yükümlülüklerini işten çıkarma nedenleri olarak gündeme getirmiştir.Kâr hırsıyla hareket eden şirket tarafından, 5 ila 27 yıllık iş tecrübesine sahip olan işçilerin işten çıkarılması, teknik donanım, eğitim ve deneyim gerektiren işgücü ile yapılması gereken bu faaliyetlerin taşerona verilmesi, Bursa kentinin önemli ve riskli endüstriyel kazalara terk edilmesini yol açacaktır.Bursa halkının güvenliğini tehlikeye sokan ve önemli çevre tahribatına neden olabilecek bu uygulamaların derhal durdurulması için, yetkilileri uyarıyor ve kamuoyunu duyarlılığa çağırıyoruz.Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Nuri HAN Petrol-İş Sendikası Bursa Şube Başkanı