• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Bursa Şubemizde Açıklama

05.11.2020

Türk-İş'in çağrısıyla torba yasaya karşı eylemler sürüyor. Geçtiğimiz hafta TBMM’ye sunulan, ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek birçok maddesi kabul edilen Torba Kanunun içerdiği düzenlemelere karşı Türk-İş'in aldığı karar gereği tüm illerde  ortak açıklama yapıldı.  Bugün Bursa’da, Bursa Şube Başkan Yardımcımız Remzi Beloğlu ve üyelerimizin de katılımıyla, Bursa Fomara Meydanında ortak basın açıklaması gerçekleşti.
Burada  biraraya gelen sendikalar yaptıkları ortak basın açıklamasında torba yasadaki maddelerin güvencesizlik, esnek çalışma ve sendikasızlaştırmanın önünü açacağını belirtilerek, TBMM gündeminden çıkartılması istedi.  Ayrıca Bursa’da örgütlü olduğumuz işyerlerinde üyelerimiz, vardiya giriş çıkışlarında sloganlar atılarak tepkilerini dile getirdiler.