• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Bursa'da 1 Mayıs

1 Mayıs Bursa'da Türk-İş, KESK, TMMOB ve Bursa Tabip Odası'nın organizasyonuyla kutlandı. 

01.05.2011

1 Mayıs Bursa'da Türk-İş, KESK, TMMOB ve Bursa Tabip Odası'nın organizasyonuyla kutlandı. Petrol-İş'in Bursa Şubesi'nde örgütlü üyeleri ile Bursa'da Türk-İş'e bağlı diğer sendikaların 1 Mayıs kutlamalarına yoğun bir katılımı oldu. 1 Mayıs Bursa'da da son yılların en görkemli kutlamasına sahne oldu.