• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TÜİK 2014 Hanehalkı Tüketim Harcamasını Açıkladı:

Bütçe Gıda ve Kiraya Ayrılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 Hanehalkı Tüketim Harcamasını açıkladı. Bütçe araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,8 oranıyla konut ve kira harcamaları, yüzde 19,7'lik oranla gıda ve alkolsüz içecekler oluşturuyor.

10.08.2015

Hanehalkı bütçe araştırmasının 2014'te elde edilen sonuçlarına göre, Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 24,8 oranıyla konut ve kira harcamaları alırken, harcamaların yüzde 19,7’si gıda ve alkolsüz içeceklerden oluştu.

Eğitim ve sağlık harcamaları ise konut ve gıda harcamalarına göre oldukça düşük kalıyor. 2014'te toplam harcamalarının yüzde 2,1’ini sağlık harcamaları oluştururken, yüzde 2,4’ünü ise eğitim hizmetleri harcamaları oluşturdu.

Düşük gelirli ailelerin parası gıda harcamalarına gidiyor

Gelire göre 2014 yılı tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında, en düşük gelir grubunun yer aldığı yüzde 20'lik dilimde yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içeceklere yüzde 28,8 pay ayırırken, en yüksek gelir grubuna sahip hanehalklarının ayırdığı pay ise yüzde15,1 oldu.

Eğitime kalan pay çok düşük

En yüksek gelir grubunun yer aldığı yüzde 20'lik dilim eğitim hizmetleri harcamaları için  yüzde 4,2 pay ayırırken, en düşük gelirli grubun yer aldığı yüzde 20'lik dilim ancak  yüzde 0,6'lık pay ayırabiliyor.

Harcama oranları 2013 yılına göre önemli oranda değişmedi

Araştırmanın 2013 ve 2014 yılı sonuçları karşılaştırıldığında; 2013 yılında yüzde 19,9 olan gıda ve alkolsüz içecekler payının 2014’te yüzde 19,7 olduğu, giyim ve ayakkabı harcamaları payının yüzde 5,3 iken yüzde 5,1; konut ve kira harcamaları payının yüzde 25 iken yüzde 24,8, haberleşme harcamaları payının yüzde 4 iken yüzde 3,7, kültür ve eğlence harcamaları payının ise yüzde 3,1 iken yüzde 3 olduğu görüldü.

Alkollü içecek, sigara ve tütün harcamalarının yüzde 4,2 olan payı, sağlık harcamalarının yüzde 2,1 olan payı, eğitim hizmetlerinin yüzde 2,4 olan payı ile çeşitli mal ve hizmet harcamalarının yüzde 4,3 olan payı ise 2014 yılında da değişmedi.