• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Contitech işverenini iyi niyetini göstermeye davet ediyoruz

Petrol-İş'in örgütlenme çalışmalarını yürüttüğü sırada 18 işçiyi işten çıkartan Bursa Contitech işvereni sendikamıza ulaştırdığı bir açıklama ile konu hakkındaki iddialarımıza yanıt vermiştir. Web sitemizde tamamını yayınladığımız açıklamada yer alan bazı hususlar dikkat çekicidir.

21.10.2008

Petrol-İş'in örgütlenme çalışmalarını yürüttüğü sırada 18 işçiyi işten çıkartan Bursa Contitech işvereni sendikamıza ulaştırdığı bir açıklama ile konu hakkındaki iddialarımıza yanıt vermiştir. Web sitemizde tamamını yayınladığımız açıklamada yer alan bazı hususlar dikkat çekicidir:

-Şirket işten çıkarmaların gerekçesi olarak bir kez daha ekonomik krizi göstermiş, aynı açıklamanın devamında ise işten çıkarmaların “çeşitli” nedenlerle olduğunu belirtmiştir,

-Sendikalaşma hakkına karşı düşmanca tutum almadığını savunmuştur,

-Hiçbir zaman çalışanlarla sendikalaşma karşıtı bir toplantı yapmayacağını ifade etmiştir,

-Sendikamızın, kendilerinin mesleki saygınlığına saldırdığını iddia etmiştir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; 60 yıldır Türkiye işçilerinin birlik ve dayanışmasını temsil ettiği kadar Türkiye'nin en önde gelen kuruluşlarındaki faaliyetlerinde, birçok işverenle de uyumlu ilişkiler geliştirmiş olan Petrol-İş'in hiçbir işverenin saygınlığını zedelemek gibi bir amacı olmamıştır. Tersine Petrol-İş adı pekçok işverende güven ve saygınlık uyandıran bir etkiye sahiptir. Ancak sendikal hakların ihlal edildiği bir duruma seyirci kalmamız ve uyarı görevimizi kamuoyu nezdinde yerine getirmememiz de düşünülemez. Hele de söz konusu olan uluslararası düzeyde bir şirket olduğunda ona yakışmayan, saygınlığına gölge düşürecek bir hak ihlalini kamuoyuna duyurmak sanırız yapılan bir yanlıştan dönülmesi için de fırsat olarak değerlendirilmelidir. Nitekim bu olayda da öyle olmaktadır. Contitech'in bu konuda bir açıklama yapmış olması ve kesinlikle sendika karşıtı bir tutumu olmadığını ve olamayacağını kamuoyuna bildirme gereği duyması bizi memnun etmiştir. Ancak şu soruların yanıtını istemek, Contitech işçilerinin ve bizim hakkımız olsa gerektir:   

Bir ekonomik kriz söz konusu olduğunda işten çıkartma, 2013'lere kadar projeksiyonları olan, daha geçen aylarda yeni yatırımlara gitmiş, dünya çapında bir şirket için akla gelecek ilk çözüm mü olmalıdır? Bu yola gitmeden önce işyerinde hangi önlemler alınmış, işsizliğe neden olmayacak hangi çözüm önerileri çalışanlarla paylaşılmıştır? Şirketin “çeşitli” nedenlerle işten çıkardığı işçilerin hemen hepsi daha geçtiğimiz yıl başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı plaketlerle ödüllendirilmiş, genç, nitelikli çalışanlardır. İşten çıkartma kaçınılmaz bir çözüm bile olsa ilk ağızda bu nitelikte işçilerin seçilmiş olması nedendir? Yaklaşık 250 çalışan içinden seçilenlerin hemen hepsinin sendikalaşma faaliyetlerini sürdüren etkin üyelerimiz olması tesadüfle açıklanabilir mi? Sendika karşıtı tutum alınmadığı savunuluyorsa bu sorulara tatmin edici yanıtlar vermek gerekecektir.

Contitech işvereninin şimdi saygınlığını artırmak, iyi niyetini göstermek için bir fırsatı vardır. Biz bu fırsatın şu adımlar atılarak kullanılabileceğini düşünüyoruz:

* İşten çıkartılan işçiler geri alınarak

* Baştan beri çeşitli kanalardan talep ettiğimiz şekilde bizimle iletişim kurularak

* Ekonomik kriz eğer gerçekten etkili ise bunun etkilerinin giderilmesi için sendikamız ve çalışanlarla, hiçbir işçinin mağdur olmayacağı ortak çözüm önerileri konusunda diyalog geliştirilerek.

Bizim; Contitech'de sendikalaşma hakkının özgürce kullanılması ve üyelerimiz adına işverenle toplu sözleşme masasına oturmak, eğer yaşanan sıkıntılar varsa bunlara ortak çözümler bulmaktan öteye hiçbir plan ve menfaatimiz bulunmamaktadır. Contitech işverenine çağrımızı bir kez daha yineliyoruz: Gelin Bursa'da örnek çalışma ilişkilerini birlikte yaratalım. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Genel Başkan

Mustafa Öztaşkın