• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Contitech işvereninin açıklaması

Sendikamızın web sitesinde 9 Ekim 2008 tarihinde yayınlanan "Krizi bahane ederek sendikal örgütlenmede öncü 18 üyemizi işten çıkardı, Contitech sendika düşmanlığı yapıyor" başlıklı basın bildirisi üzerine Contitech işvereni Bursa 1. Noterliğinin 17 Ekim 2008 tarih ve 19715 yevmiye numaralı ihtarnamesiyle cevap ve düzeltme yazısı göndererek, bu metnin web sitemizde yorum yapılmaksızın ve aynı puntolarla yayınlanmasını istemiştir. Contitech işvereninin Web sayfamızda yayınlanmasını istediği yazı şöyledir:

17.10.2008

Contitech, Çalışanların Yasal Hakkı Olan Sendikalaşma Hakkına Her Zaman Saygılıdır

ContiTech Lastik San. ve Tic. A.Ş tüm çalışanlarıyla dünyada ve Bursa'da saygın bir yeri olan ve  Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlayan ender kuruluşlardan biri olup bununla da gurur duymaktadır. Ancak, ekenomik kriz 2008 yılının ikinci yarısından itibaren şirketimizi önemli derecede etkilemiştir. Aralık 2007 tarihinden itibaren şirketimizin müşteri talep ve siparişlerinde planlanan üretim sayılarına göre daralma yaşanmaya başlamış ve bu daralma 2008 ikinci yarısından itibaren daha da hızlanmıştır.  Dolayısıyla her geçen gün üretim miktarının azalmaya başlamasıyla birlikte şirketimizde işgücü fazlalığı  Ekim ayında kabul edilemeyecek düzeye  yükselmiştir. Bunun üzerine personel çıkarmama konusunda alınan diğer tüm ekonomik tedbirler yetersiz kalmış ve gerçekte en az 40 kişi olan fazla iş gücüne rağmen şirketimiz en son çare olarak 17 mavi yakalı personelin iş akdini 08.102008 tarihinde fesh etmek zorunda kalmıştır. Şirketimiz diğer atıl durumdaki personelin maliyetlerine ise katlanmaya devam etmektedir. Eğer ekonomi bu durumda devam ederse ya da müşteri siparişleri daha da azalırsa diğer atıl durumdaki personelin de iş akdinin fesh edilme riski aşikardır.

ContiTech Lastik San. ve Tic. A.Ş Yönetim Kurulu, dünyada yaşanmakta olan krizden Türkiye'deki şirketimizin de etkilenmesi neticesinde son çare olarak Ekim ayı itibari ile, şirketimizde çalışan 17 mavi yakalı personelin edimine ihtiyaç kalmadığına ve söz konusu personelin iş akitlerini 4857 sayılı İş Kanunun 18 ve 19. maddelerine uygun olarak feshedilmesine karar vermiştir. İş akdi fesh edilen personelin ise tüm yasal hakları bir sonraki gün banka hesaplarına eksiksiz olarak yatırılmıştır.

Bu kriz ortamında diğer bir çok şirket de ekonomik krizden etkilenmiş ve işgücü azaltması yaparak krizden korunma yoluna gitmiştir. Bu durum ContiTech Lastik San. ve Tic. A.Ş için de doğal olup şirketimiz, yapılması gereken son çare olarak bu duruma başvurmak zorunda kalmıştır. Biz şirket olarak bulunduğumuz sektördeki ağır rekabet koşulları sonucu en az 40 kişiyi çıkarmak yerine öncelikle 17 kişinin çıkışını yaparak bu krizden en az istihdam kaybıyla çıkmayı istiyoruz.

ContiTech Lastik San. ve Tic. A.Ş  hiç bir zaman sendika düşmanlığı yapmamıştır, sendikalaşma hakkına karşı düşmanca bir tutum sergilememiştir. Aynı zamanda şirketimiz çalışanlarla da hiçbir zaman sendikalaşma karşıtı bir toplantı yapmamıştır,  yapmaz da. Bu iddialar gerçek ile bağdaşmayan ve başka türlü menfaatlerin zeminin hazırlamaya yönelik plan ve çabalardır. Seçilen işgörenlerin iş akidleri çeşitli nedenlerle fesh edilmiştir. Sendikaya üyelik ise bu nedenler içerisinde kesinlikle yoktur. Bu iddia da tamamen gerçek dışıdır. Ki işine son verilen bu çalışanların sendikaya üye olduklarıyla ilgili  hiç bir  bilgi ve belge şirketimize gelmemiştir ve de yoktur. Şirket olarak biz,  böyle zor zamanlarda bu karalamalara, iş barışını ve toplumsal huzuru bozmaya yönelik çabalara izin vermeyeceğiz. Çalışanları ile bir aile olan şirketimizin emektarlarını ve toplumu bu karalamalar ile korkutmaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

Petrol İş Sendikasının olayları çarpıtarak kamuoyunu yanıltma çabalarının, asılız ve tamamen iftira olduğunu kamuoyuna saygıyla duyururuz.     

Saygılarımızla

ContiTech Lastik San. ve Tic. A.Ş.