• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Jyrki Raina / IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreteri

Daha çok kadın yöneticiye ihtiyacımız var

Kadınlarla erkekler birlikte daha iyi kararlar alır ve daha çok işçiyi örgütler. Yerel, ulusal ve küresel düzeyde sendikaların yönetiminde daha çok kadına bunun için ihtiyaç duyuyoruz.

28.08.2015

IndustriALL Küresel Sendika sanayi, enerji ve maden sektörlerinde 50 milyon işçiyi temsil ediyor. ILO istatistiklerine göre, hazır giyim işçilerinin yüzde 75'i kadın. Erkeklerin en baskın olduğu sektörümüz, sadece yüzde 8'i kadınlardan oluşan gemi yapım ve gemi söküm sektörüdür. IndustriALL sektörlerinde bu konudaki ortalama oran yüzde 30'dur.

Bu rakam, IndustriALL'un 2012'de Kopenhag'daki kuruluş kongresinde anatüzükle ilgili kararına yansıdı. Buna göre Yönetim Kurulu üyelerinin en az yüzde 30'u kadın olacak. Ama Kopenhag kongresi oybirliğiyle bir Politik Anlaşma belgesi de kabul etti. Buna göre:

"IndustriALL'un kuruluş kongresi, yönetimin, karar organlarının ve sektörel yapıların her kademesinde kadınların temsilini daha da artırmak gerektiğini kabul eder ve Yönetim Kurulu'nun kadınların temsilini artıracak acil idari düzenlemeler yapmasını ve IndustriALL'un 2016'daki ikinci kongresinde anatüzükte değişiklik yapılması için gerekli tüm önlemleri almasını öngörür.”

2014'te Latin Amerika, Asya-Pasifik ve Sahraaltı Afrika'daki bölge konferanslarımız, kadınların IndustriALL yönetimindeki temsilini yüzde 40'a çıkarmayı önerdi.

Bu kararlar IndustriALL'un küresel yapılarıyla ilgili olmasına rağmen, amacımız hem ulusal hem de yerel düzeyde üyemiz olan sendikalarda yapılması gereken değişiklikler konusunda tartışma başlatmaktır.

Sendikalarda erkekler ile kadınlar arsında bir eşitlik kültürü geliştirmemiz gerekiyor. Kadınları güçlendirmemiz ve karar organlarında onlara yer açmamız gerekiyor.

Sendikaların geleceği büyük ölçüde kadınları ve genç işçileri saflarına çekme yetisine bağlı. Bugün kadınlar ve genç işçiler, pek çok sendikanın yönetiminde yer alan, saçları kırlaşmış ve dökülmüş erkeklerle özdeşleşmekte zorluk çekiyor. Yönetimde çeşitlilik hükümetlerde, şirketlerde ve sendikalarda önem taşıyor.

Bunun biraz yumurta mı tavuktan tavuk mu yumurtadan çıkar sorununu andırdığını kabul ediyorum. Fabrika düzeyinden daha fazla baskı gelmesi iyi olurdu. Ama bugün sanayi çevreleri kadınları sektöre çekmek için yeterli çaba harcamıyor. Oysa otomasyon ve yeni teknoloji daha az kas gücü gerektiriyor ve beyaz yakalı işler artıyor.

IndustriALL kadınlar için yöneticilik eğitimi düzenlemeye ve kadınların haklarını savunmak için eylemler örgütlemeye, kadınlara yönelik şiddete karşı ve analık hakkını güvence altına almak için mücadeleye devam edecek. Bunlar kadınların sorunları değildir; bunlar hepimizle ilgili sendikal sorunlardır.

14-16 Eylül günlerinde Viyana'da bütün bu sorunların gündemde olacağı IndustriALL'un dünya kadın konferansında, beş kıtadaki sendikalardan gelecek yaklaşık 300 kadının buluşmasına ben de katılacağım. Kadınlarla erkekler birlikte, küresel sendikal güç kazanmamız konusunda yapılacak hararetli tartışmaları sabırsızlıkla bekliyorum.

Çeviri: Perol-İş Sendikası Dış İlişkiler Servisi