• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Denetim ve Disiplin Kurulu Üyelerimiz İçin Eğitim Programı Sona Erdi

Şube seçimlerini yeni yapan kurul üyelerine dönük olarak planlanan Denetim ve Disiplin Kurulu eğitimi 7-8 Kasım 2017 günleri içinde tamamlandı.

08.11.2017

Sendikamızın kalıcı eğitim türleri arasına giren eğitim, İstanbul'da genel merkez binamızda yapıldı. Konaklamalar ise yeni yapılan misafirhanemizde gerçekleşti. Batman, Bursa, Düzce, İstanbul 1 Nolu ve Kırıkkale şubelerinin ilgili kurul üyeleri ile Merkez Disiplin Kurulu üyelerinin geldiği eğitim, toplamda bir buçuk gün sürdü.
Eğitimde, Petrol-İş geleneğinde önemli bir yer tutan denetim kurullarının ve örgütsel işleyişin düzenli gidişatından sorumlu disiplin kurullarının yasalara ve Petrol-İş tüzüğüne uygun olarak yapması gerekenler aktarıldı. Toplantı düzeni, örgütsel iletişim teknikleri, bilimsel ve kurallı çalışmanın yol ve yöntemleri ile denetim ve disiplin kurullarının görevleri tanıtıldı. Bu kapsamdaki sendikacılık tanımları yapıldı. Son olarak işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki gelişmeler ve işverenlerin görevleri, işçinin yapması gerekenler konusunda İSİG eğitimi verildi.

Bir tam günlük eğitimin ardından, denetim ve disiplin kurulları gruplara ayrılarak nasıl bir denetim ve disiplin kurulu sorusuna cevap aradıkları bir grup çalışması yaptılar. Çıkan sonuçlar ve tartışmalar bundan sonraki eğitimler açısından da yol gösterici oldu.
İkinci günkü bu sunumların ardından arkadaşlarla Merkez Yönetim Kurulu toplantı yaptı. Bu toplantıda MYK sadece kurul işleyişi hakkında değil, ayrıca arkadaşlarımızın çeşitli konulardaki soruları ve sendikamızın tutumu da Merkez Yöneticilerimiz tarafından cevaplandı.

Aşağıda eğitime katılan üyelerimizin isim bilgileri ile eğitimler esnasında çekilen fotoğraflar yer almaktadır.

7-8 Kasım Denetim ve Disiplin Kurulu Üye Eğitimi

ADI SOYADI

M. MEHDİ SEVİM

HASAN AKÇAY

YALÇIN KIRPIZ

METİN AKÇAKAYA

TUNCAY GEZİCİ

ZAFER CANKURT

ÖMER KADAN

HAKAN ŞİMŞEK

BÜLENT SERT

KADİR ÇELİK

MURAT İŞİKAN

LOKMAN AKKUŞ

M. ŞİRİN NEBİOĞLU

HAKAN ÜLKER

ŞUBE

BATMAN

BURSA

BURSA

KIRIKKALE

KIRIKKALE

DÜZCE

DÜZCE

DÜZCE

DÜZCE

DÜZCE

DÜZCE

BATMAN

BATMAN

İST 2 NOLU

GÖREVİ

DENETİM

MERKEZ DİSİPLİN

DİSİPLİN

DİSİPLİN

DİSİPLİN

DENETİM

DENETİM

DİSİPLİN

DİSİPLİN

DENETİM

DİSİPLİN

DENETİM

DİSİPLİN

DİSİPLİN