• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Direnen Flormar İşçileri Sendikamızda

7 Eylül Cuma günü direnişte olan Flormar işçileri sendikamız Genel Merkezini ziyaret ederek, Genel Merkez Yöneticilerimiz ile biraraya geldiler. Toplantıda, Flormar mücadelesine ilişkin güncel sorunlar tartışıldı.

10.09.2018

Gebze Şube Yöneticilerimiz ve mücadelelerine devam eden Flormar işçilerinden bir heyet 7 Eylül Cuma günü sendikamız Genel Merkezinde, Genel Merkez Yöneticilerimiz ile biraraya geldiler.

Toplantıda, Flormar'da bugüne kadar verilen mücadelenin genel seyri ve bundan sonra gösterilecek
olan direnişin nasıl olacağı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Genel Merkez Yöneticilerimiz, Şube Yöneticilerimiz ve direnen üyelerimiz, Flormar direnişini başarıya ulaşıncaya dek sürdürme kararlılığını toplantıda dile getirdiler.