• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Direnişin Simgesi Flormar İşçileri Kazandı!

297 gün süren uzun soluklu mücadele sonrasında Flormar’da anlaşma sağlandı. 8 Mart tarihinde ise Gebze’de yapılan basın açıklamasıyla anlaşma birinci ağızdan tüm kamuoyuna duyuruldu.

10.03.2019

Sendikamız Gebze Şubesi öncülüğünde örgütlenen ve örgütlendikleri için işten atılan Flormar emekçileri direnişlerinin 297. gününde direnişlerini sonlandırma kararı aldılar. Direnişçi işçilerin kararlılığı, sendikamızın tam desteği ve Türkiye kamuoyunun sürecin başından sonuna kadar gösterdiği muazzam dayanışma ile direnişlerini 10 ay sürdüren Flormar emekçileri işveren teklifi sonrası aldıkları karar ile direnişlerini sonlandırma kararı aldılar.

Flormar direnişçileri 8 Mart tarihinde Gebze’de yaptıkları basın açıklaması ile bu kararlarını tüm Türkiye’ye duyurdular. Basın açıklamasına Flormar direnişçileri, Gebze Şube yönetimi ve şubeye bağlı birçok temsilci, Genel Merkez yöneticilerimizden Genel Sekreterimiz Ahmet Kabaca, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Mustafa Mesut Tekik de katıldı. Ayrıca basın açıklamasına, Flormar Direnişinin başladığı günden bugününe kadar dayanışmalarını eksik etmeyen birçok sendika, siyasi parti, dernek ve emek dostu kurum da gelerek Flormar işçilerine bir kez daha omuz verdiler. IndustriALL Küresel Sendika temsilcileri de basın açıklamasına gelerek destek verdiler.

Basın açıklaması saat 13.00’de başladı. Açıklamayı Flormar direnişçilerinden Nurhan Güler okudu. Açıklamanın okunmasından önce ise Flormar direnişinin ilk gününden direnişi sonlandırma kararının alındığı güne kadar ki süreç sırasıyla Gebze Şube Başkanımız Süleyman Akyüz, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Mustafa Mesut Tekik ve Genel Sekreterimiz Ahmet Kabaca tarafından ayrıntıları ile katılımcılara aktarıldı. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve IndustriALL Toplumsal Cinsiyet ve Programlar Koordinatörü Armelle Seby de birer konuşma yaparak Flormar Direnişinin emek mücadelesindeki katkılarına değindiler.

 

MERKEZ YÖNETİM KURULUMUZDAN AÇIKLAMA!

Kamuoyuna, Ülke ekonomisi ve sanayisi için atfettiği  büyüklük ve anlamı yanı sıra Tüpraş'ı, bugünlere getiren endüstriyel ilişkiler özel örnekliğinin,  bir paydası ve parçası olarak gurur duyduğumuzu, her zaman açıkça ifade etmekteyiz. Bugüne kadar 11 toplu iş sözleşmesi müzakeresi yapılmış ve bunlardan  8 oturumda her hangi bir maddede mutabakat sağlanmamış olmasına rağmen,   Petrol-İş Sendikası 70 yıla yaklaşan mücadele geleneği ve endüstriyel ilişkilerdeki düzenley...
devamı