• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Doğu Avrupa'daki IndustriALL üyesi sendikalar çelik ve maden sektörlerinde güçlenmeyi hedefliyor

Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ukrayna'daki IndustriALL Küresel Sendika üyesi örgütler, çelik ve maden sektörlerinde toplu pazarlığı güçlendirmeye yönelik stratejileri görüşmek üzere 4-5 Haziran günlerinde Gürcistan'ın Batum kentinde bir araya geldi.

18.06.2015

Toplantıda IndustriALL genel sekreter yardımcısı Fernando Lopes çelik sektöründeki küresel trendler konusunda bilgi verdi. Önde gelen çelik şirketlerinin tahminlerine göre, Çin, metal imalat ve tüketiminin arttığı tek ülke olmaya devam ediyor ve ülkenin 2030'a kadar bu alanda iki katı artış göstermesi bekleniyor. İkinci en büyük imalatçı olan ABD ile yedinci sıradaki Rusya 2014 ve 2030 arasında konumlarını koruyacak, ama üretim hacimleri hafif düşecek. Beklenen düşüş büyük ölçüde otomotivde ve diğer sektörlerde metalin yerine yeni malzemelerin kullanılmasından kaynaklanıyor.

Ukrayna Metal ve Maden İşçileri Sendikası (MMIWU) Başkanı Sergey Komişev'e göre, yıllık metal üretiminin 40 milyon tondan 30'a düşmesi, 2008-2010 finans krizinden sonra Ukrayna ekonomisinde ortaya çıkan değişimden ve Donets'teki askeri çatışmadan kaynaklanıyor. Komişev ülkede işveren örgütleriyle ilişkilerdeki zorluklardan da söz etti. Çokuluslu şirket işverenleri işveren örgütlerinde yer almıyor, bu nedenle işkolu toplu sözleşmelerinin kapsamında değiller.

Katılımcılar bölgede giderek ortaya çıkan güvencesiz çalışma üzerinde özel bir önemle durdular. Ukrayna'da güvencesiz çalışma uygulaması, 1 Ocak 2013'te yürürlüğe giren İstihdam Yasası ile sınırlanıyor. Yasa üçlü istihdamı yasal hale getirdi ve bir başka işveren için işçi alımını izne bağladı. Sözgelimi, yasadaki bu kural uyarınca, metalurji fabrikalarında birçok işçiyi yeniden istihdam eden Azov Personel Hizmetleri adlı istihdam ajansı kapatıldı. İşletmelerde tehlikeli koşullarda, çok yüksek sıcaklıktaki atölyelerde bin bir zorlukla çalışan, ama resmen Azov istihdam acentası tarafından istihdam edilen bu işçiler, doğrudan işletme tarafından istihdam edilselerdi yararlanacak oldukları sosyal haklardan yoksun kalıyorlardı. İstihdam acentası kapatıldıktan sonra, birkaç yüz işçi tekrar sürekli işlerde çalışmaya başladı. Ama sendikanın bunu sağlaması uzun bir zaman aldı.

Rusya Maden ve Metal İşçileri Sendikası başkan yardımcısı Andrey Şvedov ise Rujsya'nın güvencesiz çalışmayı yasaklayan bir yasa çıkardığını belirtti. 

Kazakistan Maden ve Metal İşçileri Sendikası Başkanı Asilbek Nuralin sektör düzeyinde görüşmeleri yürütürken karşılaştıkları zorlukları anlattı. Alüminyumun fiyatı son beş yılda iki kez düşmüştü, bakırın değeri üçte bir düşmüştü, demir cevherinde ise düşüş yüzde 40 oranındaydı. Fiyatlar şimdi üretim maliyetine yakın. Öte yandan işçilerin sayısı bazı sektörlerde üçte birden fazla düştü. Bu ise sendikaların işverenlerle toplu sözleşme yapmasını güçleştirdi.

Kırgızistan Maden ve Metal İşçileri Sendikası Başkanı Eldar Tadzhibaev ise sendikasının kaydettiği gelişmeden söz etti.

Gürcistan Metal, Maden ve Kimya İşçileri Sendikası Başkanı Tamaz Dolaberidze, RMG Altın ve RMG Bakır işletmelerinde sendikalı işçilere uygulanan baskıları anlattı ve Norveç sendikası Industri Energi'nin desteklediği örgütlenme projesinden söz etti.

Toplantıdaki katılımcılar, IndustriALL Yönetim Kurulu'nun Ermenistan Maden, Metal ve Değerli Taş İşçileri Sendikası'nı (TUMMJRA) üyeliğe kabul etmesini memnunlukla karşıladılar.