• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Jeff Vogt/ Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Hukuk Danışmanı

Dünyada Baskıcı Yönetimler 1 Mayıs Uygulamalarına Karşı Şiddet Uyguladı

06.05.2015

Bu 1 Mayıs, bütün dünyada işçiler ve sendikalar sendika özgürlüğüne sahip çıkarak sokaklara döküldü, şirketlerin açgözlülüğüne son verilmesini ve hükümetlerin işçi haklarının hayata geçmesine olanak sağlamasını talep ettiler.

Ne var ki hükümetler eylemlere müdahale etti, ya gösterileri yasakladı ya da hükümetlerin işçi düşmanı politikalarına karşı çıkmayı göze alan işçilere saldırdı, onları dövdü ve tutukladı. 

Türkiye'de polis sembolik bir anlam taşıyan Taksim Meydanı'na çıkmaya çalışan işçilere biber gazı ve plastik mermi sıktı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2012'de işçilerin 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'nda gösteri yapma hakkı olduğuna karar vermiş olmasına rağmen, hükümet sendikaların orada toplanmasını yasakladı. Polis yan sokaklara kadar girdi, işçilere saldırdı ve 250'nin üzerinde insanı gözaltına aldı. Polis şiddeti sonucunda birçok işçi yaralandı. Gözaltına alınanlar avukatlarla görüştürülmedi.

Svaziland'da 1 Mayıs'tan hemen önce hükümet sadece “resmi olarak tanınan sendikaların” 1 Mayıs'ı kutlamasına izin verileceğini açıkladı ve mitinglerde “asayişin” sağlanacağını vurguladı.

Yetkili makamlar, ifade ve örgütlenme özgürlüğü üzerindeki genel baskı nedeniyle meşru sendikal merkez TUCOSWA'yı tanımamakta hâlâ ısrar ediyor ve bu nedenle bu örgütün 1 Mayıs'a katılmasını yasakladı. Baskılardan yılmayan TUCOSWA, yoğun polis önlemlerine ve baskıdan kaynaklanan korku nedeniyle katılımın düşük olmasına rağmen, geçmişte olduğu gibi 1 Mayıs kutlamalarında vardı.

Bahreyn'de İçişleri Bakanlığı Bahreyn Sendikalar Genel Federasyonu'nun (GFBTU) 1 Mayıs mitingi düzenlemesini yasakladı. Bu mitingler geçmişte barışçıl olmasına rağmen, Bakan kararı güvenlik gerekçesiyle aldıklarını ve mitingin hükümeti eleştirmek için kullanılmasından kaygı duyduklarını öne sürdü.

Hükümet 2011'den beri bağımsız sendikaları baskı altında tutuyor ve hatta GFBTU'nun faaliyetini etkisizleştirmek için devletin güdümünde bir federasyon kurmuş bulunuyor.

İran'da hükümet 1 Mayıs'a doğru bir tutuklama dalgası başlattı. Tahran Otobüs İşçileri Sendikası Başkan Yardımcısı Ebrahim Madadi ve Yönetim Kurulu üyesi Davud Razavi 29 Nisan'da tutuklandı ve hapse atıldı.

İşçi Örgütlerine Yardım Koordinasyon Komitesi üyesi Mahmud Salehi ve Mahabad İşçi Savunma Komitesi sözcüsü Osman İsmaili 28 Nisan'da tutuklandı.
Koordinasyon Komitesi üyesi Haled Hoseyni ise Senendec şehrinde istihbarat görevlileri tarafından sorgulandı.

29 Nisan'da Senendec'de Koordinasyon Komitesi üyesi Pedram Nasrollahi, eşiyle birlikte ziyarete gittiği bir arkadaşlarının evine baskın yapan sivil istihbarat görevlilerince tutuklandı.

İran İşçilerinin Bağımsız Sendikası yöneticilerinden Şeys Amani 30 Nisan'da Senendec'de İstihbarat Bakanlığı'na çağrılarak beş saatten fazla sorgulandı. Devlet Amani'yi ve örgütünü 1 Mayıs etkinlikleri düzenlemekten vazgeçirmeye zorluyordu.

Mısır'da, 1 Mayıs'tan günler önce, Yüksek İdare Mahkemesi, kamu çalışanlarının grev hakkı olmadığına ve eylemlere katılanların kamu kurumlarının hizmet vermesini engelleme nedeniyle cezalandırılacağına karar verdi.

Malezya'da 1 Mayıs protestoları sırasında, aralarında insan hakları aktivisti ve kadın avukat Ambiga Srinevasan'ın da bulunduğu onlarca kişi tutuklandı ve gözaltına alındı. Ambiga Srinevasan fesat çıkarmak ve hükümeti devirme niyetiyle yasadışı toplantı yapmak gibi uydurma gerekçelerle gözaltına alındı.

Örgütlenme özgürlüğü dünya ölçeğinde artan bir saldırı altında. Çünkü hükümetler ve sermaye çevreleri işçilerin gücünü sınırlamayı amaçlıyor.
İşçiler ise buna mücadeleyle karşılık veriyor.