• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Dünyada ve Türkiye'de Kimya Sektörü

Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan kimya sektörü hemen hemen bütün sanayi dallarına yönelik hammadde ve ara ürün üretiminde bulunması nedeniyle, gerek kimya sanayinin gerekse diğer sanayilerin gelişmesinin lokomotifi konumundadır.

12.10.2011

Dünya ekonomisinde 2008 yılında patlak veren krizden yoğun bir şekilde etkilenen kimya sektöründe, krizle birlikte tekelleşme eğilimi hız kazandı. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan kimya sektörü hemen hemen bütün sanayi dallarına yönelik hammadde ve ara ürün üretiminde bulunması nedeniyle, gerek kimya sanayinin gerekse diğer sanayilerin gelişmesinin lokomotifi konumundadır. Dünya ekonomisinde 2008 yılında patlak veren krizden yoğun bir şekilde etkilenen kimya sektöründe, krizle birlikte tekelleşme eğilimi hız kazandı.

Tekstil, elektrikli eşya, metal, madeni ürünler, inşaat, otomotiv, kağıt ve hizmet sektörü başta olmak üzere diğer ekonomik sektörlere hammadde ya da ara mal üreten kimya sektörü, ülkemizde dışa bağımlı ve yabancı sermayenin etkinliğinin giderek arttığı yapısı ile dikkat çekiyor. Raporda, sektörün krizle birlikte derinleşen yapısal sorunlarına işaret edilirken, bu durumun istihdama etkileri üzerinde de duruluyor.

Petrol-İş'in 26. Genel Kurul Çalışma Raporu için hazırlanan sektör değerlendirmesine ekteki dokümandan ulaşabilirsiniz.