• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

BASIN AÇIKLAMASI... BASIN AÇIKLAMASI...

DÜZCE STANDARD PROFİL'DE TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI

Petrol-İş Sendikası'na bağlı yaklaşık 1300 işçi için Düzce Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. işletmesiyle 31 Temmuz 2013 itibariyle toplu sözleşme imzalandı.

01.08.2013

Toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanması üzerine, daha önce ilan edilen 1 Ağustos 2013 tarihli grev uygulama kararı kaldırıldı. Türkiye otomotiv  yan  sanayinin  en  büyük  kuruluşu  ve  aynı  zamanda dünyanın sayılı sızdırmazlık profili üreticilerinden biri olan Standard Profil aynı zamanda  yurtdışında  da  birçok yatırıma  sahip bir şirket.

Standard Profil Düzce işletmesi işçileri zorlu ve uzun bir sendikal örgütlenme mücadelesinin ardından geçtiğimiz yılın Aralık ayında toplu sözleşme haklarını elde etmişlerdi. Üç yılı aşkın bir süre devam eden örgütlenme çalışmalarını büyük bir sabır ve kararlılıkla sürdüren işçiler yeni yatırımlarla sürekli büyüme kaydeden işletmelerinin yarattığı değerden paylarını almak ve hak ettiklerinin altında kalan ücret ve sosyal haklarını iyileştirmek istemektedirler.

Üyelerinin bu haklı talepleriyle 15 Ocak 2013 tarihinde toplu sözleşme müzakerelerine başlayan Petrol-İş'le işveren arasında  yapılan 18 toplantıda birçok konuda uzlaşma sağlansa da temel talepleri içeren maddelerdeki uyuşmazlık giderilemedi ve grev hazırlığı başladı.

Greve gidilen süreçte tarafların geldiği nokta şöyleydi: Yapılacak iyileştirmelerin üzerine Petrol-İş'in talep ettiği ücret zammı; 1. yıl ilk ve ikinci  altışar aylar için 95'er TL. ve 2. yıl için enflasyon rakamı üzerine 95 TL. olarak sunulmuştu. Buna karşın işveren nihai teklifinde 1. yıl ilk ve ikinci  altışar aylar için 70'er TL. ve  2. yıl için enflasyon rakamı üzerine 60 TL. bir artışı masaya getirmişti. Gelinen bu noktada tarafların teklifleri arasındaki farkın azalmış olmasından hareketle, çıkılacak bir grevin kazancının üyelerimizin uğrayacağı kayıpları karşılamayacağı değerlendirmesi yapılarak toplu iş sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir. 

Toplu sözleşme kapsamındaki işçilerin yarıdan fazlasının asgari ücretle çalıştığı işletmede, düşük ücretli işçiler için sağlanacak iyileştirmeler öncelik taşıyordu. İmzalanan sözleşmede gerçekleşen kademeli iyileştirmeler şöyle oldu:

Saat ücreti 4.22 TL.nin altında olanlara aylık 100 TL. 
Saat ücreti 4.23- 4.60 arası olanlara  aylık 90 TL.
Saat ücreti 4.61-5.99 arası olanlara  86 TL.
Saat ücreti 6-7 arası olanlara 66 TL.
Saat ücreti 7.01-8 arası olanlara 46 TL.

İmzalanan sözleşmede gerçekleşen ücret zamları şöyle oldu:

Yürürlük tarihi olan 13.12.2012'den itibaren birinci dönem için 85 TL.
01.07.2013-31.12.2013 dönemi için 85 TL.

Sözleşmenin ikinci yılı için TÜİK'in açıkladığı Ocak 2014 enflasyon rakamı uygulanıp bunun üzerine 60 TL. refah payı eklenecektir.  

Yukarıda belirtilen iyileştirmelerin ve ücret zamlarının uygulanmasının ardından işletmede sözleşme öncesi en düşük ücretli sendika üyesinin aldığı  ücret 940 TL. iken sözleşmeyle Temmuz 2013'te 1210 TL.ye ulaşmaktadır. Artış oranı % 29'dur. Bu rakam Ocak 2014'te 1367 TL. olacaktır (dönemin enflasyon rakamının %8 olacağı öngörüsüyle).

İşletmedeki ortalama ücret 1166 TL. iken sözleşmeyle Temmuz 2013'te 1419 TL.ye ulaşmaktadır. Artış oranı % 22'dir. Bu rakam Ocak 2014'te 1592 TL. olacaktır (dönemin enflasyon rakamının %8 olacağı öngörüsüyle).

Ücret dışında anlaşma sağlanamayan konulardan birisi vardiya primleri olmuştur. Standard Profil işvereni vardiya primi uygulamasını kabul etmemiştir. Diğer bir anlaşmazlık maddesi olan gece zammı hususunda sözleşmeyle, gece sayılan saatlerde çalışanlara saat başına 0.15 TL. gece zammı uygulaması imza altına alınmıştır. Bu da ortalama 80 saat üzerinden ayda 12 TL. ye karşılık gelmektedir.

Sözleşmeyle kazanılan sosyal hakların aylık yekûnu, iki çocuklu, evli bir işçi için 57 TL.dir. Sosyal hakların da eklenmesiyle en düşük ücretli işçinin aylığı 1267 TL.ye ulaşmaktadır. Ortalama ücretli işçi içinse bu rakam 1486 TL.yi bulmaktadır.

Aylık ödemelerin dışında her yıl için 200 TL. izin ücreti; (200X2) 400 TL. bayram ödentisi; yıllık 150 TL. ayakkabı ödentisi; yıllık 850 TL. yakacak ödentisi gibi sosyal yardımlar da sözleşmede yer almıştır.

İmzalanan toplu sözleşmeyle işletmede ilk kez kıdem teşvik primi ödenmesine başlanacaktır. Verilecek teşvik primleri şöyledir: 5 yıl kıdemini dolduran işçi için 5 gün, 10 yıl kıdemini dolduran işçi için 10 gün, 15 yıl kıdemini dolduran işçi için 15 günlük ücreti tutarı kadar.

Sözleşmede evlenme, doğum, tahsil ve ölüm gibi olaya bağlı sosyal yardımların ödenmesi imza altına alınmış; ihbar süreleri, yıllık izin süreleri ve özel mazeret izinleriyle ilgili düzenlemelerle kanuni sürelerin üzerine çıkılmıştır.

Saygılarımızla

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu

 

STANDARD PROFİL TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ METNİ EKTE YER ALMAKTADIR.