• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Düzce’de Belediye Başkanı Dursun Ay’ın Açıklamasına Tepki

03.04.2018

İçerisinde Düzce Şubemizin de bulunduğu Türk-İş’e bağlı sendikalar MÜSİAD toplantısında yapmış olduğu konuşması nedeniyle Düzce Belediye Başkanı Ay’a karşı  basın açıklaması yaptılar.

MÜSİAD'ın düzenlediği bir toplantıda, işçi ve işverenin uyumlu olması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Dursun Ay, sendikaların işçilerden kestiği aidata dikkat çekmiş, “patronlar işçi sömürüyor derken kendileri işçi sömürmeye gitmesinler" sözlerini kullanmıştı.

Bu sözlerin ardından, Türk-İş Düzce İl Temsilcisi Murat Ardıç, Petrol-İş Sendikası Düzce Şube Başkanı Muzaffer İşık, Şube Başkan yardımcıları İbrahim Çelik ve Mustafa Emel, Teksif Sendikası Düzce İl Temsilcisi Cemil Tınaz ve Kristal-İş Sendikası Düzce İl Temsilcisi Kayhan Akpınar bir araya gelerek, Başkan Ay'ın sendikalar ve üyeleri için Toplu İş Sözleşmesi ile aldıkları ücretleri, bir sendika düşmanı gibi eleştirdiğini söyleyerek tepki gösterdiler.

Sendikalar adına açıklama yapan Türk-İş Düzce İl Temsilcisi Murat Ardıç; “Düzce’de sendika üyesi olup emeğinin, alın terinin karşılığını alarak çalışan  sendika üyesi işçiler olduğu gibi, bir de sendika üyesi olmadan boğaz tokluğuna çalışan bir kitlenin mevcut olduğunu” dile getirdi.

Ardıç konuşmasının devamında, “Düzce'miz ucuz işçi cenneti değildir. Devletimizin her türlü maddi desteğini aldığı halde çalışanlarına sadece asgari ücret ödeyen işyerlerini eleştirmek gerekirken, Anayasal hak olan sendikaya üye olma hakkını kullanarak sendikaya üye olup, ürettiğinden hakça pay alan çalışanları ve bağlı oldukları sendikalarını eleştirmek hakkaniyetli olmadığını” vurguladı. Ardıç konuşmasını Düzce Belediye Başkanına hitaben “Düzce'mizin çağdaş köleliğin hüküm sürdüğü bir il olmasına, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan sendikalar olarak asla müsaade etmeyeceğiz” diyerek sonlandırdı.