• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

DYO Boya Fabrikaları'nda işten çıkarmalar

Yaşar Holding, holdinge bağlı fabrikalarında, küresel kriz ve bu krizin ülkemizdeki olumsuz yansımaları nedeniyle yüzde 20 küçülme kararı aldı. Bu nedenle kimya bölümünün tamamını kapsayan, içerisinde kapsam içi ve kapsam dışı olmak üzere 120 çalışanın işine son verileceği açıklandı.
12.11.2008

Bu 120 kişiden 72 çalışanın kapsam dışı (sendikasız), 48 çalışanın da kapsam içi (sendikalı) olacağı, 48 sendikalı üyeden 24'ünün İzmir-Çiğli, diğer 24 çalışanın da Gebze DYO Boya Fabrikaları'ndan işten çıkarılmaları doğrultusunda holding yönetiminin kararı olduğu bildirildi. Bu karar doğrultusunda 07.11.2008 tarihinde 9 kişi İzmir-Çiğli DYO Boya Fabrikası'ndan, 10 kişi de Gebze DYO Boya Fabrikası'ndan işten çıkarıldı. Gebze'de işten çıkarılan 10 üyemizin 8'i gönüllü olarak işten çıkarıldı ve iş akitleri feshedildi. Bu gelişmelerle birlikte ayrıca çalışanlarımızın toplu iş sözleşmesinden doğan, ödeme tarihi gelip de ödenmeyen hakları ve Ramazan ayında tutulan oruç döneminde yenmeyen yemeklerin karşılığı olan fişlerin ödenmemesi nedeniyle çalışanlar, iş yerinden çıkarken, alkışlı çıkışlarla birlikte sakal eylemi başlattı. Bunun üzerine işveren 10.11.2008 tarihinde Baştemsilcimizi işten attığın söyledi ve fabrikayı terk etmesi gerektiğini bildirdi. Bu gelişmeler üzerine Gebze Şubesi yönetimi Genel Merkez yöneticileriyle birlikte fabrikaya gitti. Fabrikada yapılan değerlendirme toplantısında işyerini terk etmeme kararı alındı. Çünkü DYO işverenine, yapılan işlemin krizle ilişkisi bulunmadığı, bu işlemin direk sendikal örgütlülüğümüze yönelik olduğu, bunun kabul edilmesinin ise mümkün olmadığı ve derhal baş temsilcimizin görevine dönmesi gerektiği bildirildi. Yapılan görüşmeler neticesinde 11.11.2008 tarihinde Baştemsilcimiz görevine döndürüldü. Üyelerimizle birlikte verilen, Genel Merkez ve Şubemizin katkılarıyla bütünleşen bu mücadelenin sonucunda sıkıntı ortadan kalkmış oldu. Halen holdingin Gebze fabrikasında 160, İzmir - Çiğli fabrikasında 150 sendika üyesi işçi çalışıyor. Sendikamızın ve çalışanlarımızın vermiş oldukları bu onurlu mücadelenin tüm işçi sınıfına örnek olmasını ve bu tür olaylardan dersler çıkarılmasını diliyoruz. Bu eylemlilik sürecinde yanımızda yer alan ve bizleri arayarak destek veren genel merkez yöneticilerimize, şube başkanları ve yönetimcilerimize, yerel ve ulusal basınımıza teşekkür ediyoruz. Krizin büyümesini önleyen şirket yöneticilerine de teşekkür ederiz. Medyada, gerek işten çıkarılanların sayısıyla, gerek mesai ücretlerinin ödenmemesiyle ilgili haberler ise farklı algılanmalardan kaynaklanmıştır. Olayın nedenleri ve gerçek rakamlar ise yukarıda açıkladığımız gibidir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Petrol-İş Sendikası Gebze Şube Yönetim Kurulu Adına Süleyman Akyüz