• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

TÜİK “Hanehalkı Tüketim Harcaması” Oranlarını Açıkladı:

EN YÜKSEK PAY KONUT ve GIDA HARCAMALARINDA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013 yılına ilişkin ‘’Hanehalkı Tüketim Harcaması’’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Harcamalar içinde en yüksek payı konut ve kira harcamaları ile gıda alıyor.

03.09.2014

Hanehalkı bütçe araştırmasının 2013 yılı sonuçlarına göre; harcamalar içinde en yüksek pay; yüzde 25 oranıyla konut ve kira harcamalarının oldu. Harcamaların yüzde 19.9’u gıda ve alkolsüz içeceklerden oluştu. Hanehalkları toplam harcamalarının yüzde 2.1’ini sağlık harcamalarına, yüzde 2.4’ünü ise eğitim hizmetleri harcamalarına ayırdı.

2012 ve 2013 yılı sonuçları karşılaştırıldığında 2012 yılında yüzde 19.6 olan gıda ve alkolsüz içecekler payının 2013’te yüzde 19.9 olduğu, giyim ve ayakkabı harcamaları payının yüzde 5.4 iken yüzde 5.3; konut ve kira harcamaları payının yüzde 25.8 iken yüzde 25; ev eşyası harcamaları payının yüzde 6.7 iken yüzde 6.6; kültür ve eğlence harcamaları payının ise yüzde 3.2 iken yüzde 3.1 olarak gerçekleştiği görüldü. Alkollü içecek, sigara ve tütün harcamaları payı değişmeyerek yüzde 4.2 seviyesinde kaldı.

Hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması 2012 yılında 2 bin 366 TL iken 2013 yılında 2 bin 572 TL olarak tahmin edildi. 2013 yılında kentsel yerlerde 2 bin 851 TL olan hanehalkı başına aylık ortalama tüketim harcaması, kırsal yerlerde 1910 TL olarak hesaplandı.

Yoksul aileler en çok konut ve gıda için harcıyor

TÜİK verilerine göre en alt gelir grubunun harcamalarında gıdanın payı yüzde 30’a yaklaşırken konut, yüzde 33 ile bütçede ilk sırayı aldı.

En alt gelir grubundakilerin maksimum kazançları 1282 TL olarak saptanırken yoksul aileler bütçelerinin üçte birini konut-kira için, yüzde 30’a yakınını mutfağa harcıyorlar. Bütçenin yüzde 8’i de ulaşım harcamalarına gidiyor. Eğitim hizmetleri harcamalarının oranı ise en alt gelir grubu için yüzde 0.7 seviyesinde.

Yüksek gelirli gruplar için ulaştırma harcamaları önde

TÜİK’e göre en üstteki yüzde 20’lik grubun minimum harcaması 3 bin 706 TL ve bu gelirin yüzde 22’si ulaştırma (seyahat) harcamalarına gidiyor. Zenginlerin bütçelerinde konut-kira harcamaları yüzde 21 pay alırken mutfağın payı yüzde 15’te kalıyor. En üstteki yüzde 20’lik grup için eğitim harcamaları yüzde 4 oldu.