• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Endüstri 4.0’ın Sorunları ve Sendikaların Çözümleri PDF Kitapçığı

28.09.2020

Hem uluslararası hem de ulusal sendikal harekette son dönemde tartışılan konulardan birisi de Endüstri 4.0’dır.

“Teknolojik yenilikler 1900’lü yıllardan bu yana imalat sanayide önemli değişimleri beraberinde getirmiştir. Dijitalleşme son yıllarda şirketler ve hükûmetler tarafından bildiğimiz anlamda üretimde gerçekleşen yeni bir dönüşüm olarak yoğun bir biçimde ele alınmaktadır.

Sanayi üretimindeki değişiklikler, yeni teknolojiler ve bunların işçi ve iş üzerindeki etkileri yeni bir şey değildir. İlk sanayi devriminde, sanayi üretimini başlatan buharlı motorun, ikinci devrimde üretim bantlarının ve montaj hatlarının ortaya çıkışı ve üçüncü devrimde, üretimin denetiminde bilgisayarların ve elektroniğin kullanılmaya başlanması, bir değişimin gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Sendikalar da geçmişte bununla baş etmek zorunda kalmışlardır. Endüstri 4.0'ı farklı kılan şey, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomi, işgücü, ürün fiyatlandırması, toplumsal eşitsizlikler ve kalkınma alanındaki eşitsizlikler üzerinde kalıcı etki yapma potansiyelini ortaya koyma hızıdır. Muhtemelen, yapay zeka gibi teknolojiler sayesinde otomasyon sürecinin kendisi otomatik hale geldiğinde, daha önce görülmemiş bir değişim ivmesi söz konusu olacaktır.”
İşte bütün bu konuları irdelemeye yönelik IndustriALL Küresel Sendika tarafından daha önce yayımlanan “Endüstri 4.0’ın Sorunları ve Sendikaların Çözümleri” başlıklı rapor hazırlanarak Petrol-İş websitesinde sendikal kadrolarımızın dikkatine sunulmuştur. İyi okumalar.

Ekte bulunan dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.