• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Açıklama... Açıklama...

Enerji Bakanlığı'nda TP-TPIC Toplantısı Gerçekleştirildi

29 Kasım Çarşamba günü Enerji Bakanlığı'nda TP'nin bazı birimlerinin TPIC'e devri konusunun görüşüldüğü komisyon toplandı.

29.11.2017

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TP)’nın Sondaj, Workover, Kuyu tamamlama ve Jeofizik Operasyonlar Müdürlüğü bünyesindeki bazı faaliyetlerin, Turkish Petroleum International Company Limited Şirketi (TPIC)’ne devrine ilişkin kurulan komisyon 29 Kasım 2017 Çarşamba günü, Enerji Bakanlığı’nda üçüncü kez toplandı. Komisyonda; Enerji Bakanı Müsteşar Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, TP Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Petrol-İş Sendikası Genel Sekreteri Ahmet Kabaca, TP Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Çalık, Petrol-İş Sendikası Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Mustafa Mesut Tekik, TPIC Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, Petrol-İş Ankara Şube Başkanı Şuayip Gül, Petrol-İş Adıyaman Şube Başkanı Ali Tirpan, Petrol-İş Batman Şube Başkanı Şehmus Kaygusuz, Petrol-İş Trakya Şube Başkanı Ercan Yavuz katıldı.

Temmuz ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, TP’nin Sondaj, Workover, Kuyu Tamamlama ve Jeofizik Operasyonları Servis Hizmetleri işlerine ait her türlü araç, iş makinası, kule, gemi, diğer ekipman, malzeme, sondaj park sahaları ve müştemilatı Turkish Petroleum International Company’ye (TPIC) devredilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan bu yazı gereği Türkiye Petrolleri yönetiminin yapacağı uygulama doğrultusunda ilgili bölümlerinin tüm müştemilatıyla birlikte çalışanları da kapsayacak şekilde TPIC’e devri mümkün iken, Sendikamızın uzun süredir sürdürmüş olduğu çalışmalar neticesinde, Enerji Bakanlığı ile Sendikamız arasında bir komisyon kurulmuş ve konunun bu komisyonda tartışılarak, üyelerimizin gönüllülük esası gözetilemek suretiyle TPIC’e geçiş yapması ve örgütlü yapının zedelenmemesi noktasında görüş birliğine varılmıştı.

Ancak Genel Merkez Yöneticilerimiz ve ilgili şubelerimizin başkan ve yöneticileri ile 22 Ekim 2017 tarihinde başlayıp beş gün süren, Türkiye Petrolleri’ne çalışan üyelerimizle yapmış oldukları istişare toplantıları neticesinde, üyelerimizin neredeyse tamamının TPIC’e geçme konusuna sıcak bakmadıkları ve bu konuda gönüllü olmayacakları anlaşılmıştır. Bu bağlamda; bugün Enerji Bakanlığı’yla Sendikamız arasında üçüncüsü yapılan komisyon toplantısında bu durum gündeme getirilmiş ve TP’den TPIC’e personel devri yapılmaması, üyelerimizin tamamının Türkiye Petrolleri bünyesinde çalışmalarına devam etmesi ve TPIC’te ihtiyaç olan kadrolar için yeni personel istihdam edilmesi hususunda karşılıklı mutabakata varılmıştır.

Üyelerimiz ve Sendikamız açısından hayırlı olmasını dileriz.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu

 

GRİPİN İLAÇ İŞYERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI

İstanbul 1 Nolu Şubemizin örgütlü olduğu İstanbul-Avcılar'da faaliyetlerine devam eden ve yıllardır Petrol-İş'in örgütlülüğünü sürdürdüğü Gripin İlaç A.Ş. işyerinde 28 Kasım’da başlayan grev sona erdi. Sendikamızın İstanbul 1 Nolu Şubesi kapsamında örgütlü olduğu ve 83 üyemizin çalıştığı Gripin İlaç A.Ş. işyerinde, toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine  28 Kasım’da greve çıkılmıştı. 28 Kasım’da başlayan grev 7 Aralık Cuma günü tarafların genel merkezimizde biraraya gel...
devamı