• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Esen Plastik'te işe iade kararı

Ülkemizde, sendikalaşma Anayasal bir hak olmasına rağmen, Sendikamızın 2007 Nisan ayında örgütlenme çalışmalarına başlamış olduğu Esen Plastik iş yerinde maalesef 22 arkadaşımız işveren tarafından işten atılmıştır.
05.02.2009

T.C Anayasa'sında Sendikalaşma hakkı var olmasına rağmen, Esen Plastik işçisinin örgütlenme özgürlüğü, Esen Plastik işvereni tarafından gasp edilmiştir. Yapılan bu haksızlığa Sendikası Petrol-İş ile birlikte uzun süre direnen Esen Plastik işçisinin, Sendikalı olmaması için karşısına her türlü zorluk çıkarılmıştır.Ancak işçilerinin sendikalı olmaması için elinden gelen bütün engelleri koyan işveren, yasalar karşısında mahkum olmasına engel olamamıştır. 16 Arkadaşımız adına açılan işe iade ve sendikalaşmaya engel olunması nedeniyle kötü niyet tazminat davaları Yerel Mahkemede kazınılmış ve Yargıtay'ın da onaması ile birlikte kesinleşmiştir. Mahkeme kararına göre 4 ayı iş kaybı tazminatı, 12 ayda kötü niyet tazminatı olmak üzere işveren 16aylık tazminat ödemeye mahkum edilmiştir. Mahkemenin vermiş olduğu bu karar, işverenin ne kadar kötü niyetli ve haksız olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.Esen Plastik iş yerinde yaşanan son gelişmeler, Esen Plastik işçisinin kazanmış olduğu işe iade davalarında, sendikalı olmak için vermiş olduğu mücadelede ne kadar haklı olduğunu göstermektedir. Çünkü işveren atılan işçileri tekrar işe almaya karar vermiş ve bu günden itibaren iş başı yaptırmaya başlamıştır. Petrol- İş sendikası olarak bu iş yerinde tekrar iş başı yapan arkadaşlarımızın, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep yanlarında olacağız, onlara işlerinde başarılar diliyoruz.Buradan Esen Plastik iş verenine bir kez daha sesleniyoruz ; İş yerinizde yeniden işe başlayan bu arkadaşlarımızı insan onuruna yakışır bir şekilde çalıştırmak zorundasınız. Anayasal bir hak olan sendikalaşma talepleri ile karşınıza gelen bu işçilerinizintaleplerini görmezden gelemezsiniz, onların insanca çalışabilmeleri için en uygun koşulları sağlamak zorundasınız.Petrol- İş Sendikası insanca yaşamak, insanca çalışmak için Esen Plastik işçisinin vereceği her türlü mücadeleye sahip çıkmaya, destek olmaya devam edecektir.Saygılarımızla.

Petrol- İş Sendikası Aliağa Şube Yönetim Kurulu Adına
Salih Mehmet AYDIN Başkan