• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Sendikalı Olmak Anayasal Bir Haktır

Etkin Plastik’te Mücadelemiz Sürüyor

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Etkin Plastik Fabrikasında sendikal mücadelemiz sürüyor. Etkin Plastik işvereni yasalar ve Anayasa karşısında suç işlemektedir. Sendikaya üye olmak, sendikalı çalışmak her işçininin Anayasal hakkıdır.

15.03.2023

Etkin Plastik işyerinde çalışan işçiler çalışma koşullarını iyileştirmek ve haklarını genişletmek için Manisa Şubemiz tarafından sürdürülen örgütlenme çalışmaları neticesinde kısa sürede sendikamız saflarına katıldılar. Ancak Etkin Plastik işvereni işçilerin sendikalı olma iradesine saygı göstermeyerek her türlü engeli çıkarmaya çalışmış ve sendika düşmanı bir tavır takınmıştır. Son olarak fabrikada sendikalaşmayı engellemek için sürdürdüğü baskılara işten çıkartmayı da eklemiştir. Etkin Plastik işvereni  yasalar ve Anayasa karşısında suç işlemektedir. Sendikaya üye olmak, sendikalı çalışmak her işçininin Anayasal hakkıdır.

Etkin Plastik işyerinde şu ana kadar 10 üyemiz işten çıkarılmış durumda. Yaşanan haksızlığa ve işverenin sendika düşmanı tavırlarına karşı Manisa Şubemiz öncülüğünde fabrika önündeki direnişimiz ise devam ediyor. Bugün itibariyle direnişimiz 11. gününde kararlılıkla sürüyor.

15 Mart Çarşamba günü sendikamız Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda direniş alanını ziyaret ederek üyelerimiz ve Manisa Şube Başkanı Emrah Yunus Saruhan ile Şube Yöneticilerimizle biraraya geldi. Standard Profil işyerinde çalışan temsilci ve üye arkadaşlarımız da  ziyaret alanında yer alarak Etkin Plastik’te çalışan arkadaşlarımızla dayanışma içerisinde oldular.

Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Niyazi Recepkethüda konuşmasına Anayasal ve yasal haklarını kullanarak Petrol-İş’e üye olan Etkin Plastik işçilerini selamlayarak başladı. Sendikalı çalışmak istemenin bir işçinin en temel hakkı olduğunu belirten Recepkethüda, işverenlerin bir an önce sendika düşmanı tavırlarından vazgeçmeleri gerektiğini ve işçilere güvenli ve güvenceli çalışma ortamı sağlamakla yükümlü olduklarını belirtti. Etkin Plastik işçilerinin Petrol-İş Manisa Şubesiyle birlikte iç örgütlülüğünü güçlü tutarak, birlik ve dayanışma içerisinde hareket ederek bu sürecin üstesinden geleceklerini belirten Recepkethüda, Petrol-İş Sendikasının bütün örgütüyle gerekli dayanışmayı göstereceğinin altını çizdi.