• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

EVDE DE, İŞYERİNDE DE KADINA YÖNELİK ŞİDDET SENDİKAL BİR MESELEDİR

Merkez Yönetim Kurulumuz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir açıklama yayınladı.

24.11.2020

Son birkaç yıldır, hem dünyada hem ülkemizde kadına yönelik şiddet olaylarında büyük bir artış söz konusu. Kadına yönelik şiddet, ekonomik ve sosyal yaşamda giderek artan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, cinsiyet ayrımcılığının bir sonucudur. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve çalışma yaşamını derinden etkileyen ekonomik kriz ve Covid-19 pandemisi şiddet olaylarının artışını hızlandırmıştır.

Sendikalar, üyelerinin ekonomik ve sosyal haklarını korurken, aynı zamanda toplumsal bilincin şekillenmesinde de önemli rol oynarlar. Petrol-İş olarak, bu rolün ve sorumluluğun farkındayız, kadına yönelik şiddetle, cinsiyet ayrımcılığıyla, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz.

Hem tüzüğümüzde, hem kadınların yoğun olarak çalıştığı işyerlerinde imzaladığımız toplu sözleşmelerde, kadına yönelik şiddetle ve eşitsizlikle mücadeleyi hedefleyen hükümlerimiz bulunuyor. Dönem dönem, kadına yönelik şiddetle ilgili farkındalık etkinlikleri düzenledik. Konuyla ilgili bugüne kadar hem Petrol-İş Kadın Dergimizle, hem yayınladığımız broşürlerle duyarlılık yaratmaya çalıştık. Toplumsal cinsiyet derslerimizde kadına yönelik şiddetle mücadele konusuna geniş yer veriliyor.

Üyesi bulunduğumuz küresel sendika IndustriALL'ın Kadına Yönelik Şiddet ve Tacize Karşı Küresel Sendika Taahhütnamesi'ni ilk imzalayan sendikalardan biri Petrol-İş'tir. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Haziran 2019'da onayladığı 190 Sayılı "Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Önlenmesi" sözleşmesinin ülkemizde de imzalanması için pek çok ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde yer aldık, almaya devam ediyoruz.

Çalışma yaşamında şiddet ve tacize son vermeyi amaçlayan ilk uluslararası standart olma özelliğine sahip ILO'nun 190 Sayılı Sözleşmesi, aynı zamanda ev içi şiddeti işçi sağlığı ve iş güvenliğinin yanı sıra, istihdamı da etkileyen bir unsur olarak ele alıyor. Sözleşme, bu yönüyle çalışma yaşamında ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele için anlamlı bir araç durumunda. 190 Sayılı Sözleşme, işçilere güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilir, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet dahil, her türlü şiddet ve tacizi ortadan kaldırabilir.

Uygulandığı takdirde, kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini durdurabilecek güçte hükümler içeren 6284 Sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi", kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik şiddetle ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadelede etkili hükümler içeriyor.

25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü, her türlü ve şiddete ve eşitsizliğe karşı, sendikal örgütlülüğün önemine vurgu yapmak için anlamlı bir gün. Kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadına yönelik şiddetle mücadele, sendikamız Petrol-İş'in temel prensiplerinden biridir. Sözünü ettiğimiz tüm yasalar, hükümler, sendikamızın girişimleri cinsiyete dayalı şiddetle mücadele konusunda elimizdeki önemli araçlardır. Kadına yönelik şiddet, sendikal bir meseledir ve çözümü için Petrol-İş olarak önümüzdeki dönemde de girişimlerimizi sürdürmeye, bu önemli araçların daha etkin olması için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Yasalar uygulansın, ILO 190 imzalansın, evde ve işyerinde şiddet son bulsun!
Her türlü şiddete ve eşitsizliğe karşı, kadınlar sendikalara!

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu adına
Süleyman Akyüz
Genel Başkan