• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

İSİG Meclisi:

Eylül ayında en az 177 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporuna göre eylül ayında en az 177 işçi yaşamını yitirdi. Böylelikle 2015 yılının ilk dokuz ayında iş cinayetine kurban giden işçi sayısı 1317 oldu. Geçen yılın aynı ayında ise 152 işçi hayatını kaybetmişti.

06.10.2015

Rapora göre iş cinayetleri güvencesiz çalışmanın hakim olduğu işkollarında yoğunlaşıyor. Tarım, orman işkolunda 49 emekçi hayatını kaybederken, inşaat, yol işkolunda 40 işçi, taşımacılık işkolunda 23 işçi iş cinayetine kurban gitti. Petrol-İş Sendikası'nın da içinde yer aldığı Petro-Kimya, Lastik işkolunda ise yaşamını yitiren işçi sayısı 1 oldu.

İşçilerin ölüm nedenleri de yine daha önceki dönemlerde olduğu gibi yoğunlukla trafik, servis kazaları, ezilme, göçük, düşme ve elektrik çarpmalarından kaynaklanıyor.

İş cinayetine kurban giden 177 işçinin 17'si çoğu tarım işçisi olan kadınlardan oluşurken, 9'u ise çocuk işçi. İş cinayetine kurban giden çocuklarda da tarım işçiliği ve inşaat işçiliği yaygın.

Yine eylül ayında 51 yaş ve üstünde olan ve çalışan 45 işçi can verdi. Raporda bu yaş grubunda artan oranda iş cinayetinin yaygınlaştığı ve yaşı ilerleyen işçilere verilen değer ve sosyal güvenlik sisteminin zayıflığı vurgulandı.