• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Faaliyet Kodları Tehlike Sınıfı Değişiklikleri Üst Kurul Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

NACE Kodları bazında işyerlerinin yaptıkları faaliyetlere göre tehlike sınıflarını yeniden belirlendiği üst kurul toplantısı, 10 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da yapıldı. Toplantı neticesinde; Sendikamızın faaliyet göstediği sektörleri ilgilendiren tehlike sınıflarında, Sendikamızın talebine uygun olarak değişiklik yapılmamasına karar verildi.

11.01.2018

10 Ocak 2018 tarihinde toplanan üst kurul toplantısına, Sendikamızı temsilen danışmanımız Kimya Mühendisi Hasan Tahsin Durmuş katılmıştır. Toplantıda sektörümüzü ilgilendiren üç ayrı faaliyet kodu ele alınmış, işverenler tarafından tehlike sınıflarını bir alt seviyeye düşürülmesi talep edilen her üç faaliyet kodunun tehlike sınıfı da, Sendikamızın talebine uygun olarak değiştirilmeksizin sabit tutulmuştur.

19.20.16 numaralı “Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dahil)” faaliyetine ait işlerin tehlike sınıfının “Çok Tehlikeli” den “Tehlikeli” ye düşürülmesi işveren tarafından talep edilmiş, talebimiz doğrultusunda “Çok Tehlikeli” sınıfta kalmasına karar verilmiştir.

22.29.01 numaralı “Plastikten sofra, mutfak, banyoda kullanılan eşya (silikon kek kalıbı, leğen, tas, kova vb.) ve diğer ev eşyası imalatı” faaliyetine ait işlerin tehlike sınıfını “Tehlikeli” den “Az Tehlikeli” ye düşürülmesi işveren tarafından talep edilmiş, talebimiz doğrultusunda “Tehlikeli” sınıfta kalmasına karar verilmiştir.
20.13.90 / 20.30.13 numaralı “Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileşiklerin imalatı (klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür vb.)” faaliyetine ait işlerin tehlike sınıfının “Çok Tehlikeli” den “Tehlikeli” ye düşürülmesi veya kendilerine daha uygun bir NACE kodunun TÜİK tarafından oluşturulması işveren tarafından talep edilmiş, talebimiz doğrultusunda geçerli faaliyet kodunun “Çok Tehlikeli” sınıfta kalmasına ve başvuru yapan işyeri için TÜİK’ten yeni kod talep edilerek bu yeni kodun tehlike sınıfının ayrıca belirlenmesine karar verilmiştir.

Bilindiği gibi, işyerleri “Az Tehlikeli”, “Tehlikeli” ve “Çok Tehlikeli” olmak üzere üç ayrı TEHLİKE SINIFI’nda değerlendirilmekte ve belirlenen bu tehlike sınıfları, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatı başta olmak üzere yasal bazı sınırlandırmalarda referans olarak kabul edilmektedir. Belirlenen bu tehlike sınıflarına taraflar itiraz edebilmekte, tehlike sınıflarının değiştirilmesini talep edebilmektedir. Bu talepler yılda bir kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü başkanlığında toplanan Faaliyet Kodları Tehlike Sınıfı Değişiklikleri Üst Kurul Toplantısında değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda da toplanan üst kurullara Sendikamız temsilci göndermiş, yapılan değerlendirmeler neticesinde 20.15.01 kodlu faaliyet (gübre üretimi) talebimiz doğrultusunda “Çok Tehlikeli” sınıfta, 23.99.90 kodlu faaliyet (metal dışı minarellerden ürünlerin imalatı) talebimiz doğrultusunda “Çok Tehlikeli” sınıfta, 21.20.01 kodlu faaliyet (tıbbi ilaç imalatı) talebimiz doğrultusunda “Tehlikeli” sınıfta, 20.30.17 kodlu faaliyet (elektrostatik toz boya) talebimiz doğrultusunda “Çok Tehlikeli” sınıfta, 20.30.11 kodlu faaliyet (boya ve vernik, akrilik ve vinil polimer esaslı imalatı) talebimiz doğrultusunda “Çok Tehlikeli” sınıfta, 49.50.04 kodlu faaliyet (boru hattı ile doğalgaz taşımacılığı) talebimiz doğrultusunda “Çok Tehlikeli” sınıfta, 20.30.13 kodlu faaliyet (diğer boya ve vernik imalatı) talebimiz doğrultusunda “Çok Tehlikeli” sınıfta, 21.20.02 kodlu faaliyet (yapışkan bandajlar, katkütler vb tıbbi malzemelerin imalatı) talebimiz doğrultusunda “Tehlikeli” sınıfta kalmış, ayrıca 20.60.02 kodlu faaliyet talebimiz doğrultusunda “Tehlikeli” den “Çok Tehlikeli” sınıfa taşınmıştır.