• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Kapsamının Genişletilmesi Konusunda Çalışmalarımız Devam Ediyor

Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasının kapsamının genişletilmesi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda hazırlanan Kanun Değişikliği Teklifi; Türk-İş Sosyal Güvenlik Uzmanı Barış İyiaydın’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında yapmış olduğu bilgilendirmenin akabinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine gönderildi.

09.08.2018

Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasının kapsamının genişletilmesiyle ilgili yapmış olduğumuz çalışmalar ışığında hazırlanan Kanun Değişikliği Teklifi taslak metni, 24 Haziran seçimlerinden sonra yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çerçevesine uygun olacak şekilde revize edilmiş ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerine gönderilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Türk-İş Sosyal Güvenlik Uzmanı Barış İyiaydın; 23 Temmuz 2018 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında söz alarak, Sendikamızın yapmış olduğu çalışmayla ilgili Komisyon üyelerini bilgilendirmiş, patlayıcı imalatında ve petrol rafinerilerinde çalışanların Kanun kapsamına alınması noktasındaki talebimizi ifade etmiştir. Bunun üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Süreyya Sadi Bilgiç, çalışma örneğinden komisyon üyelerine gönderilmesini istemiş ve sonraki oturumlarda konunun değerlendirileceğini belirtmiştir.
Bu bağlamda, 24 Haziran seçimlerinden önce Eskişehir Milletvekili Ak Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’a, Isparta Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’e ve dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem’e sunmuş olduğumuz Kanun Değişikliği Teklif taslağı, ekleriyle birlikte yeni dönem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine gönderilmiştir.
Sendikamız, bu konudaki talebimizi hayata geçirebilmek adına çalışmalarına devam etmektedir. 

Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulaması konusundaki çalışmalarımız:
Kamuoyunda yıpranma payı olarak da bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulaması, bazı tehlikeli iş kollarında çalışanların emeklilik şartlarını diğer çalışanlara göre daha avantajlı duruma getirmeyi hedefleyen bir kanuni düzenlemedir. Bu düzenleme yıllar içerisinde kapsamlı değişikliklere uğramış, farklı kanunların içerisinde farklı şekillerde düzenlenmiş ve günümüzde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40. maddesinde son şeklini almıştır.
Kanun kapsamı içerisinde değerlendirilen işyerleri ve işlerin daha geniş bir çerçevede ele alınması, özellikle ilerleyen emeklilik yaşını da göz önüne alarak, gerçekten tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışanların bu Kanun kapsamında değerlendirilmesi için Sendikamız yaklaşık bir yıl süren kapsamlı bir çalışma başlatmış, bu bağlamda öncelikle patlayıcı imalatı ve petrol rafineri çalışanlarının uygulama kapsamına alınabilmeleri için çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur.
Akademik bir kadro ile yürütülen çalışmalar kapsamında işyeri ziyaretleri gerçekleştirilmiş, emekli üyelerimizle anketler yapılmış, sağlık durumları değerlendirilmiş ve neticede iki farklı kitap yayımlanmıştır.

Akademik çalışmanın nihayetlenmesi ardından, hazırlanan Kanun Değişikliği Teklifi taslak metni, kitaplarla birlikte Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar tarafından ilgili milletvekillerine ve çeşitli kademede bürokratlara iletilmiştir.

 

Son Kalemiz KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA DOKUNMA!

İşçi sınıfının en temel haklarından ve kazanımlarından birisi olan kıdem tazminatının, bir kez daha, reform adı altında fona devredilmesi ve emekçilerin en büyük güvencesi olan bu hakkın tırpanlanması gündeme getirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün açıkladığı programda, kıdem tazminatının bireysel emeklilik sistemi (BES) ile entegre edileceğini ve bu doğrultuda kıdem tazminatı reformu gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Aynı açıklamada, işçi sınıfının son kalesi olarak gördüğ...
devamı