• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Temmuz Ayı Enflasyon Rakamları Açıklandı:

FİYAT ARTIŞININ EN YÜKSEK OLDUĞU GRUPLARDAN BİRİ GIDA

Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksine göre gıda kalemindeki artış bir önceki yılın aynı ayına göre  yüzde 12.56 oranında gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama tüketim harcamasında gıdanın payı yüzde 24 oranında. 

07.08.2014

Türkiye genelinde ortalama tüketim harcamasında gıdanın payı yüzde 24 iken, konut harcamalarının payı yüzde 16, ulaştırma harcamalarının  payı ise yüzde 15 oluyor. Özellikle orta ve alt gelir grubunda bu üç kaleme yapılan harcamalar toplam harcamaların yüzde 70'ini 80'ini oluşturuyor.

Gıda fiyatları artarken 'yaşam maliyeti' de yükseliyor

Türk-İş'in her ay yaptığı ve Temmuz ayı için açıkladığı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasına göre:

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması
gereken gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 1.177,31 lira,

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim,
sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı
(yoksulluk sınırı) ise 3.834,90 lira oluyor.

Türkiye’de ortalama aile büyüklüğü olan dört kişi için yapılan hesaplama sonucu bu
tutarda iken, tek kişi için bu ay hesaplanan yaşam maliyeti 1.400,72 lira oluyor. Böylece,
bekar bir işçi için bu ay uygulanmaya başlanan net 891 liralık asgari ücret ile aradaki fark
510 liraya yükselmiş oluyor.

Temmuz 2014 ayı itibariyle “mutfak enflasyonu”ndaki değişim de şöyle:

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari
harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,66 oranında artış gösterdi,

Yılın ilk yedi ayı itibariyle artış oranı yüzde 8,85 olarak gerçekleşti,

Gıda enflasyonunda on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 16,35 oldu,

Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 12,22 olarak hesaplandı.

Asgari ücretli ve emeklinin satın alma gücü düştü

Gıda fiyatlarındaki artış sağlıklı ve yeterli beslenebilmek için gereken gıda harcamalarını da arttırıyor. Tüketici Hakları Derneğinin 2013 ile 2014 Temmuz gıda fiyat istatistiklerini karşılaştırdığı araştırmasında, 50 çeşit gıda maddesinin tamamının son bir yıllık fiyat artış oranları, asgari ücretli işçiler ve emekli işçiler ile emekli memurlar ve emekli öğretmenlerin maaş artış oranlarının üzerinde gerçekleştiği ve milyonlarca asgari ücretli ve emeklinin son bir yılda elli çeşit gıdada satın alma güçlerinin düştüğü belirtildi.