• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Anayasal hakları için mücadele eden işçiler engellenemez

FLORMAR DİRENİŞİNE DOKUNMA!

Merkez Yönetim Kurulumuz Flormar Direnişine dönük baskılarla ilgili bir açıklama yaptı.

06.08.2018

Gebze Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren ve Flormar markasını üreten Kosan Kozmetik işyerinde, Petrol-İş'e üye oldukları için işten çıkarılan işçilerin hak mücadelesi 84. gününde tüm kararlılığıyla sürmektedir.

İşçilerin yasal ve Anayasal haklarını kullanarak sendikamızda örgütlenmeye başladıkları tarihten bugüne işten çıkarılan işçi sayısı 132'ye ulaşmıştır. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 132 Flormar işçisi, 14 Mayıs'tan bugüne yılmadan büyük bir onur mücadelesi vermektedir.

Flormar Direnişi, 84 gündür ülkemizde haksızlığa uğrayan tüm işçiler adına umudu yeşertmiş, OHAL koşullarında demokratik ve yasal hakların ancak mücadele ederek kullanılabileceğini göstermiştir.

Flormar işvereni ve şirketin çoğunluk hissesine sahip olan Fransız Group Rocher, sendika ve işçi düşmanı yüzünü saklamak adına başından bu yana direnişi susturmaya ve fabrika içindeki işçi kardeşlerimizden yalıtmaya çalışmaktadır. Bu çaba nafiledir, Flormar işçilerinin sesini sadece içeride çalışan işçi kardeşlerimiz değil, tüm Türkiye ve dünya duymaktadır.

İşçilerin haklı ve meşru mücadelesini türlü yollarla engellemeyi başaramayanlar, şimdi zor ve baskı uygulayarak direnişi bitirmeye niyetlenmişlerdir. Bu sabah sayıları artan kolluk kuvvetleri direnişe ait dayanışma pankartlarını indirmiş, direniş alanını sınırlama dayatmasında bulunmuştur.

Flormar Direnişine bu müdahale kabul edilemez! Yasal hakkını kullanıp örgütlenen Flormar işçileridir, yasadışı hareket eden ve hukuksuz davranan ise işverendir.

Daha birkaç gün önce açıklanan 100 Günlük İcraat Planı'nda, çalışma yaşamı ile ilgili olarak sendikalaşma oranının arttırılması hedefler arasında yer almıştır. Ancak bu hedefin ilan edilmesinden hemen sonra, sendikalaşma mücadelesi veren Flormar işçisine baskı ve tehditler artmıştır.

Flormar işçisi, en temel hakkı olan örgütlenme hakkına sonuna kadar sahip çıkacak ve mücadelesini yılmadan sürdürecektir.

Baskı ve tehditler, Flormar işçisinin sesini ve mücadelesini daha da yükseltmesinden başka bir sonuç vermeyecektir. Pankartların toplatılması emri veren Mülki yetkililer, bu tavırlarından vazgeçmeli, aksine yeni hükümet İcraat Planında da yer verilen sendikalaşma hedefi doğrultusunda  işçinin yasal hakları için verdiği mücadeleye ve sorunun çözümüne katkı koymalıdır.

Flormar Direnişi üzerindeki baskılar derhal kaldırılmalı, direnişe en ufak bir müdahale akıllardan dahi geçmemelidir.

Flormar işvereni ve Yves Rocher markası ile tanınan şirketin asıl sahibi Group Rocher ise işten çıkarma hatası yaptığı işçilerin verdiği mücadelenin zorla ve baskıyla engellenemeyeceğini bilmelidir.

Petrol-İş Sendikası, sorunun bir an önce çözülmesi ve direnişin talepleri ile ilgili olarak işverenle diyaloğa açık olduğunu bir kez daha belirtmekte, çözüme katkı koyabilecek tüm kesimleri inisiyatif almaya ve Flormar işçileriyle dayanışmayı yükseltmeye çağırmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur,

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu

 

Son Kalemiz KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA DOKUNMA!

İşçi sınıfının en temel haklarından ve kazanımlarından birisi olan kıdem tazminatının, bir kez daha, reform adı altında fona devredilmesi ve emekçilerin en büyük güvencesi olan bu hakkın tırpanlanması gündeme getirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün açıkladığı programda, kıdem tazminatının bireysel emeklilik sistemi (BES) ile entegre edileceğini ve bu doğrultuda kıdem tazminatı reformu gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Aynı açıklamada, işçi sınıfının son kalesi olarak gördüğ...
devamı