• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Flormar İşçilerine Açıkhava Eğitimi

Flormar işçileri fabrika önündeki direnişlerini ilk günkü heyecan ve kararlılıkla sürdürüyor. Desteğin azalmadığı, aksine direnişçi işçilerin mücadele azmiyle daha da büyütüldüğü mücadelenin 78. gününde fabrika önünde açıkhava eğitimi yapıldı.

01.08.2018

Sendikamız Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan tarafından 31 Temmuz Salı günü direnişçi işçilere, fabrika önünde sendikal eğitimin ilk aşaması sayılabilecek bir ders yapıldı. Yaklaşık 1 saat süren eğitimde direnişçi işçiler, Flormar işçileriyle dayanışma için fabrika önünde bulunanlar ve Gebze Şube Başkan Yardımcılarımız Eyüp Akdemir ve Şivan Kırmızıçiçek(Mali) de vardı.

Petrol-İş pankartları ve flamaları önünde, tabureler üzerinde eğitime katılan direnişçi işçiler, ders saati boyunca Erhan Kaplan Hocanın anlattıklarını dikkat ve ilgi ile dinledi. Dersin başlangıcında, kapitalist sistemin hangi esaslar üzerine kurulduğu gerçeği Flormar işçilerinin işten atılması süreci ile ilişkilendirilerek, kapitalizmin kar mantığı üzerine kurulu bir sistem olduğu vurgulandı. Sonrasında, Petrol-İş’in geçmiş dönemde büyük bir mücadele sonucu örgütlediği Novamed işyerinde verilen mücadele  ile Flormar işçilerinin mücadelesinin aynı olduğu, işçilerin  insan onuruna yaraşır iş, ücret ve çalışma koşulları dışında bir taleplerinin olmadığı belirtildi.

Eğitimin devamında, işverenin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için sendikaya üye olan Flormar işçilerini işten atmasının hem yasalara hem de Anayasa’ya aykırı olduğu gerçeğinin yanısıra işyerinde üst araması gibi bazı uygulamalarının da insanlık onuruna yaraşmadığı belirtildi. Ders, işçilerin birlikte ve örgütlü durdukları ayrıca sendikalarına güven duymaları halinde başarıya ulaşabileceği belirtildikten sonra sloganlarla sona erdi.

 

Son Kalemiz KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA DOKUNMA!

İşçi sınıfının en temel haklarından ve kazanımlarından birisi olan kıdem tazminatının, bir kez daha, reform adı altında fona devredilmesi ve emekçilerin en büyük güvencesi olan bu hakkın tırpanlanması gündeme getirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün açıkladığı programda, kıdem tazminatının bireysel emeklilik sistemi (BES) ile entegre edileceğini ve bu doğrultuda kıdem tazminatı reformu gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Aynı açıklamada, işçi sınıfının son kalesi olarak gördüğ...
devamı