• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Flormar'da Sendika Hakkı için Dayanışma

07.05.2018

Gebze Organize Saniye Bölgesi’nde bulunan Fransız sermayeli Flormar’da, sendikalaşan işçiler üzerindeki baskı artıyor. Petrol-İş’in çoğunluğu sağladığı fabrikada baskılar artarken, bir işçinin bu baskılar nedeniyle felç geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı belirtildi. İşçiler sendikalaşma mücadelesinden vazgeçmezken, OSB’de Petrol-İş Sendikasının örgütlü olduğu diğer fabrikalardan kitlesel olarak desteğe gelen işçiler de bu mücadelede Flormar işçilerini yanında olacaklarını duyurdular.Gebze Şube Başkanımız Süleyman Akyüz fabrika önünde bir basın açıklaması yapmıştır.
Gebze OSB’de kurulu olan ve Türkiye’nin önde gelen kozmetik firmalarından olan Flormar önünde yapılan eyleme yaklaşık bin işçi katıldı. Siyasi partilerden ise EMEP ve CHP destek verdi. Burada konuşan Petrol-İş Gebze Şube Başkanımız ve Gebze Sendikalar Birliği Dönem Sözcüsü Süleyman Akyüz, Flormar işçilerinin Anayasa ve yasalarda belirtilen en temel hakkını kullanarak Petrol-İş’e üye olduğunu ve sendika olarak çoğunluk sağladıklarını söyledi. Çalışma Bakanlığı’nın yetki başvurusuna olumlu yanıt verdiğini ancak patronun süreci uzatmak için itirazda bulunduğunu dile getiren Akyüz, şöyle devam etti: “İşveren, işçiyi yıldırmaya çabalamaktadır. Bu girişim, nafile bir çabadır. Flormar işçisi, örgütlülüğüne sahip çıkacak ve mücadelesinden asla dönmeyecektir.”
İŞÇİNİN SOL TARAFI FELÇ OLDU
İşyerinde yüksek tansiyon hastası olan ve engelli kadrosunda çalışan Petrol-İş üyesi Barış Tekin'in sendikadan istifa etmesi için baskı altına alındığı, baskılar sonucu Tekin’in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini veren Akyüz, “10 günden beri yoğun bakımda yatan arkadaşımızın sol tarafı felç olmuştur. Son olarak 3 işçi arkadaşımız daha, sudan bahanelerle işten çıkarılmıştır. Ancak hepimiz biliyoruz ki, işten çıkarmalarla işçinin ekmeğiyle oynayan işverenin gerçek niyeti sendikalaşmayı boğmaktır. İşveren, işçinin Anayasa ve yasalarda belirtilen en doğal hakkını kullanmasını engellemekte ve yasalara göre suç işlemektedir” dedi.   
“Flormar’a sendika halaylarla girecektir” diyen işçiler sık sık “Direne direne kazanacağız”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz”, “Haklıyız kazanacağız”, “Yaşasın sendikal mücadelemiz” sloganlarını attı. İşçiler Flormar patronunu bir an önce yanlıştan dönerek sendikalaşma hakkına saygı göstermeye çağırdı.

Gebze Şube Başkanımızın Basın Açıklaması

TEHDİT VE BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!
SENDİKALAŞMA HAKKIMIZ ENGELLENEMEZ!

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan ve ülkemizin önde gelen kozmetik firmalarından birisi olan Flormar'da sendikalaşma hakkımız engellenmektedir.

Flormar işçisi, Anayasa ve yasalarda belirtilen en temel hakkını kullanmış ve Petrol-İş Sendikası'na üye olmuştur.

Flormar işçisi, sendikalı olarak alınterine ve emeğine sahip çıkma iradesi göstermiştir. İşyerinde bu amaç doğrultusunda işçiler, birlik ve dayanışma içerisinde sendikalı olmuşlar ve çoğunluk sağlanmıştır. Sendikamızın Çalışma Bakanlığı'na gönderdiği çoğunluk tespitine olumlu yanıt gelmiştir.

Ancak başından beri sendikalaşmaya ket vurmaya çalışan işveren, çoğunluk tespitine itiraz ederek süreci uzatmaya ve işçiyi yıldırmaya çabalamaktadır.

Bu girişim, nafile bir çabadır. Flormar işçisi, örgütlülüğüne sahip çıkacak ve mücadelesinden asla dönmeyecektir.

Flormar işçisi, Mart ayında örgütlenmenin başında işverenin 12 arkadaşımızı farklı gerekçelerle işten çıkarmasına gereken yanıtı sendikalaşmayı hızlandırarak vermiştir. Şimdi, işverenin türlü yollarla sendikalaşmayı akamete uğratma girişimlerine de karşı durmaktadır.

Öte yandan Flormar yönetimi, sendikaya üye yüzlerce Flormar işçisinin örgütlenme iradesini kırmak için çoktan harekete geçmiştir. İşyerinde baskı ve yıldırma politikalarına başvuran yönetim, işçiyi sendikadan istifaya zorlamaktadır.

Son olarak 1 işçi arkadaşımız daha, sudan bahanelerle işten çıkarılmıştır. Ancak hepimiz biliyoruz ki, işten çıkarmalarla işçinin ekmeğiyle oynayan işverenin gerçek niyeti sendikalaşmayı boğmaktır.

İşveren, işçinin Anayasa ve yasalarda belirtilen en doğal hakkını kullanmasını engellemekte ve yasalara göre suç işlemektedir.

Flormar'ın çoğunluk hissesine sahip olan Fransız kozmetik tekeli Yves Rocher (İv Roşe)'nin altına imza attığı uluslararası belgelere de aykırı hareket edilmektedir.

Yves Rocher (İv Roşe) firması, faaliyetlerini yürütürken Birleşmiş Milletler Küresel İlkelerine saygı duyacağını imza altına almış bir firmadır. 10 maddelik BM Küresel İlkelerinin 3.'sü diyor ki: “İşverenler, çalışanların sendikalaşma ve toplu müzakere özgürlüğünü desteklemeli...”

Flormar yönetimi; şirketin asıl sahibi Yves Rocher (İv Roşe)'nin ilkelerini de çiğneyerek işçinin sendikalaşma hakkını gasp etmektedir.

Bağlı olduğu küresel şirket ile birlikte Flormar, yüzlerce ülkede son derece kârlı bir faaliyet yürütmekte ve kozmetik pazarında lider konumda bulunmaktadır. Büyük fedakarlıklarla bu üretimi yapan Flormar işçisi, güvenceli çalışmak ve haklarını genişletmek için sendikalı olmuştur. Bunun karşısında ise kendi ilkelerine uymayan işvereni bulmuştur.

Sendikamız Petrol-İş, sürecin başından bu yana işverenin bu yanlış tutumundan dönmesi adına diyalog çabasında olmuş ve sağduyulu bir tavır takınmıştır. Ancak tüm bu çabalarımıza yanıt alamadığımız gibi zamanla işverenin baskılarını arttırdığına tanık olmaktayız.

Anlaşılan o ki işveren, Türkiye kozmetik pazarında rekabette marka itibarını zedeleyecek sendika ve işçi karşıtı tutumunun, şirkete vereceği zararı göz ardı etmektedir.

Buradan işverene seslenmek istiyoruz;

Sendikamız dünyada ve Türkiye'de tüm olanaklarını kullanarak, Flormar işçisinin sendikalaşma hakkını sonuna kadar savunacaktır.

Flormar işvereninin bir an önce yanlıştan dönmesini ve küresel şirketi Yves Rocher (İv Roşe)'nin taahhüt ettiği küresel ilkeler doğrultusunda işçinin sendikalaşma hakkına saygı göstermesini bekliyoruz.

Flormar işvereni, işçi ve sendika düşmanı tutumundan vazgeçmelidir.

İşveren, işçinin yasal ve anayasal hakkı olan sendikaya üyeliğini engellemek için başvurduğu baskılara ve işten çıkarmalara derhal son vermelidir.

Flormar işçisi, haklarını sonuna kadar savunacak ve sendikal örgütlülüğüne sahip çıkacaktır.

Baskılar bizi yıldıramaz!

Haklıyız kazanacağız!

Yaşasın sendikal mücadelemiz!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Petrol-İş Sendikası
Gebze Şubesi