• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Gebze Şubemiz Kıdem Tazminatı Hakkı İçin Alanda

29.06.2020

Gebze Şubemiz kıdem tazminatı hakkına sahip çıkmak için Türk-İş'in kararı doğrultusunda yapılan ortak basın açıklamasına katıldı. Türk-İş 26 Haziran Cuma günü aldığı kararla kıdem tazminatı hakkında geriye gidişe sebep olacak herhangi bir düzenlemeye karşı durmak için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması kararı almıştı. Sendikamız şubeleri de bulundukları yerelliklerde basın açıklamalarına katılarak, kıdem tazminatı hakkına sahip çıktı.

Gebze Şubemiz de buügn saat 11.00'de, Kocaeli Sabri Yalım Park'ında yapılan basın açıklamasına katılarak bir kez daha "Kıdem Tazminatıma Dokunma" dedi. Şube Yöneticilerimiz, temsilci ve üyelerimizin  yer aldığı basın açıklamasında şubemiz, "Kıdem Tazminatıma Dokunma, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine Hayır!" pankartıyla yer aldı. Türkiye'nin dört bir yanında ortak metnin okunduğu açıklamada, bugün çalışanlar ve gelecekte çalışacaklar için kıdem tazminatının mevcut haliyle korunması talep edildi. Kıdem tazminatının Türkiye işçi sınıfı ve Türk-İş'in kırmızı çizgisi olduğu bir kez daha vurgulandı. Kıdem tazminatının fona devredilmesi, süresinin azaltılması, 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanlara belirli süreli iş sözleşmesi yaptırılması gibi, bu hakkın tasfiyesi ya da zayıflatılmasına yönelik her türlü girişimin karşısında olunacağı söylendi.