• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Gebze Şubemizden Dünya Barış Günü Açıklaması

01.09.2020

Dünya halklarının 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutluyoruz.

Sendika olarak, özgür, eşit, demokratik bir Türkiye'nin ve insanca yaşanabilecek bir dünyanın baskı, şiddet, yıldırma ve çatışma ortamında değil; işçiler, emekçiler, halklar arasındaki barış ve kardeşlik duygularının güçlenmesiyle mümkün olabileceğine inanıyoruz.

Barışın ve demokrasinin olmadığı yerde refah olmaz. İşsizlik, yoksulluk ve sefalet azalmaz, çalışma koşulları düzelemez. Çünkü, emperyalist nüfuz savaşları sömürünün derinleştirilmesi ve emeğin köleleştirilmesi ile sonuçlanmaktadır..

İşçi sınıfımızın anti emperyalist tutumla barışı savunması, emekçilerin ve sömürülen halkların yararına olacaktır. Bu ülkeden emperyalistleri kovan halkımızın daima ‘’Yurtta barış, Dünya’da barış’’ ilkesiyle hareket ettiğini unutmamalıyız.

1 Eylül Dünya Barış Günü insanlığın savaş ve sömürü düzenine karşı barışa dair umudunu yükseltmek adına, yaşasın ezilen ve sömürülen dünya halklarının kardeşliği ve dayanışması diyoruz.

Petrol-iş Sendikası Gebze Şubesi
Yönetim Kurulu adına
Eyüp Akdemir

Şube Başkanı