• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Gebze'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Açıklaması

25.11.2020

Gebze Şubemizde örgütlü işyerlerinde çalışan kadın üyelerimiz oluşturduğu Gebze Petrol-İş Kadın Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

Açıklamanın tamamı aşağıda yer almaktadır.

Bir Kez Daha Haykırıyoruz: Şiddete Hayır!
Petrol-İş üyesi kadın kardeşlerimiz,

Zor zamanlardan geçiyoruz. Pandemi koşullarında yoğun biçimde çalışıyoruz. Büyüyen ekonomik krizin faturası biz işçilere kesiliyor, ücretlerimiz düşüyor, satın alma gücümüz azalıyor, geçinmek daha da zorlaşıyor. Pandemiyi fırsat bilerek kazanılmış haklarımıza dönük saldırılara hız veriliyor. Kendimiz ve çocuklarımız için gelecek endişesi içimizi kaplıyor. Ve kadına yönelik şiddet hayatın her alanında artıyor.
Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de kadına yönelik şiddet ve cinayetler durmaksızın artarken emekçi kadınlar aynı sorulara cevap arıyor: Kadına yönelik şiddetin önüne neden geçilemiyor?
İktidarın temsilcileri 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü vesilesiyle kadına karşı şiddetin önlenmesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulunuyorlar. Kadınları şiddetten korumak için büyük mücadele verdiklerini söylüyorlar. Ama ne hikmetse ortaya koydukları politika ve uygulamalarla şiddeti daha da körüklüyorlar.
Egemenler, topluma kadınların güçsüz, erkek tarafından korunmaya, merhamete muhtaç olduğu fikrini yayıyorlar. Kadınların güçlenmesini sağlayacak her türlü talebin önüne geçiyorlar. İstanbul Sözleşmesi örneğinde olduğu gibi kısmi hakları bile görmezden geliyor, dahası yok etmeye çalışıyorlar.
Onların ve medyanın niyeti emekçi kadınların sorunlarını çözmek için çaba göstermek değildir! Öyle olsaydı kadın cinayetlerini işleyenleri mahkemelerde aklarlar mıydı? Emekçi kadınlar olarak taleplerimize kulak tıkarlar mıydı? Kıdem tazminatımıza, emeklilik hakkımıza göz dikerler miydi? Pandemi bahanesiyle patronlara teşvikler yağdırıp bizi kısa çalışmaya, ücretsiz izne ve ayda 1170 liraya mahkûm ederler miydi? Çalışma yaşamını kökten etkileyecek daha pek çok saldırıyı hızla meclisten geçirirler miydi?
Kadına yönelik şiddeti engellemek için çalışması gereken siyasiler şiddetin kaynağı cahillik, vicdansızlık, merhametsizlik, eğitimsizlik diyerek sorumluluklarını üzerlerinden atmaya çalışıyorlar. Kadına yönelik şiddetin önüne geçilemiyorsa, bunun nedeni bu amaca uygun politikalar ortaya konulmamasıdır. Bunun nedeni kadını güçlendirmek yerine erkeğin merhametine ve insafına terk eden siyasi anlayıştır. Bunun nedeni eşitsizlik ve adaletsizlik üzerine kurulan bu düzen ve bu düzenden nemalanan iktidarlar ve sermaye sahipleridir.
Bizler Petrol-İş Gebze Şubesi ve Kadın Komisyonu olarak kadına yönelik şiddete HAYIR diyoruz. Sendikalı, örgütlü ve güçlü işçi kadınlar olarak haklarımıza sahip çıkıyoruz. Eşitlik, hak ve adalet istiyoruz!
Petrol-İş’li emekçi kadınlar olarak diyoruz ki, biz işçi sınıfının bir parçasıyız. Mücadele ederek elde ettiğimiz haklarımızdan, kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Eşitlik, hak ve saygı istemeye devam edeceğiz.

Kadına Yönelik Şiddete Hayır!
Gebze Petrol-İş Kadın Komisyonu