• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Gemlik Gübre'de TİS imzalandı

Şubemiz kapsamındaki 263 üyemizin çalıştığı işyerinde 1.5.2010-30.4.2013 dönemi için toplu iş sözleşmesi 28.5.2010 tarihinde imzalanmıştır.
28.05.2010

Şubemiz kapsamındaki 263 üyemizin çalıştığı işyerinde 1.5.2010-30.4.2013 dönemi için toplu iş sözleşmesi 28.5.2010 tarihinde imzalanmıştır.
Üç yıllık olarak imzalanan sözleşme ile ücret zammından evvel, emekli çalışanlar için %8-% 2 arasında, emekli olmayan çalışanlar için % 15-% 6 oranları arasında değişen oranlarda iyileştirme zammı uygulaması kararlaştırılmıştır.
Bu şekilde bulunacak ücretlere, 1.yıl 1. 6 aylık dönem için geçmiş altı aylık enflasyon oranına bu oranın %10'u ilavesi ile bulunacak oranda, 1.yıl 2. 6 aylık dönem için geçmiş altı aylık enflasyon oranına bu oranın %10'u ilavesi ile bulunacak oranda, 2.yıl 1. 6 aylık dönem için geçmiş altı aylık enflasyon oranına bu oranın %10'u ilavesi ile bulunacak oranda, 2.yıl 2. 6 aylık dönem için, geçmiş altı aylık enflasyon oranına bu oranın %10'u ilavesi ile bulunacak oranda, 3.yıl 2. 6 aylık dönem için, geçmiş altı aylık enflasyon oranı uygulandıktan sonra 20.-TL ilave zam yapılması, 3.yıl 2. 6 aylık dönem için, geçmiş altı aylık enflasyon oranına bu oranın %10'u ilavesi ile bulunacak oranda zam yapılması kararlaştırılmıştır.
Aylık sosyal yardım rakamı 1. 6 aylık dönem için 95.-TL olmuştur. Takip eden altı aylık dönemlerde bu miktarın ücret zammı oranında artırılması kararlaştırılmıştır. Eski sözleşmede her yıl için 60 günlük olarak belirlenmiş bulunan ikramiye 1.yıl için 72 günlük, 2.yıl 76 günlük, 3.yıl 80 günlük ücret tutarına yükseltilmiştir.