• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genç İşçiler Sorunlarını tartıştı

16.01.2019

Tez Koop İş Sendikası Gençemek Dergisi ve Yeni Emek Çalışmaları Ofisi tarafından İstanbul'da düzenlenen ve onlarca genç işçinin katıldığı “Genç İşçiler Çalıştayı” 12 Ocak 2019 Cumartesi günü yapıldı. Toplantıya Tez Koop-İş Sendikasından ve diğer sendikalardan genç işçiler katıldı.

Genç İşçiler Çalıştayına sendikamız İstanbul 2 Nolu Şube işyeri Mutlu Akü'den Nazif Yılmaz ve Gebze Şube işyeri Novares'ten Ulaş Şenlik isimli genç işçiler katıldı. Petrol-İş Sendikası Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse de Çalıştayın katılımcıları arasındaydı.

Toplantı yapılan sunumlarla başladı. Daha sonra bütün katılımcılardan genç işçilerin bugün karşı karşıya kaldığı temel sorunların neler olduğuna dair fikir ve düşüncelerini belirtmeleri istendi. Yapılan konuşmalar sonucunda hangi konuların görüşüleceği de belirlendi.

Gençlik ve sendikalar, kuşak çatışması, güvencesizlik, çalışma koşulları, geleceksizlik ve ücretler gençlerin üzerinde en fazla durduğu ve günümüz toplumunda gençler için temel sorun alanlarını teşkil ettiği belirtildi.

Daha sonra salonda bulunan genç işçiler bu altı temel sorunu tartışmak üzere altı gruba ayrıldı ve grup üyeleri kendi içinde bu sorunları tartıştılar ve bu sorunlara çözüm aradılar. Her grubun kendi içinde yaklaşık bir saat süren tartışması ertesinde gruplar kendi içlerinden seçtikleri sözcülerle sorunları ve çözüm önerilerini salona sundular.

Gençlerin sendikalara olan ilgisinin artırılması, kuşak çatışmalarının etkilerinin azaltılması, gençliğin daha güvenceli bir gelecek talebi, çalışma koşullarının insan onuruna yakışır bir hale getirilmesi ve özellikle genç işçiler açısından işyerlerinde genç işçi sirkülasyonunun fazla olması ve gençlere verilen düşük ücretler masaya yatırıldı. Toplantı sonrasından bu sorunlarla genç işçilerin  daha örgütlü mücadele etmesine vurgu yapıldı.

 

Genel Kurulumuz 31 Ağustos-1 Eylül'de Toplanıyor

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikasının (Petrol-İş) 28.Olağan Genel Kurulu 31 Ağustos - 1 Eylül 2019 Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00-18.00 saatleri arasında sendikamızın Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:23 Üsküdar İstanbul adresinde aşağıdaki yazılı gündem ile toplanacaktır. Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 07-08 Eylül 2019 tarihlerinde aynı saatte ve yerde aynı gündem ile yapılacaktır. Delegelere ve ilgililere duyurulur. Petrol-İş Send...
devamı