• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genç İşçiler Sorunlarını tartıştı

16.01.2019

Tez Koop İş Sendikası Gençemek Dergisi ve Yeni Emek Çalışmaları Ofisi tarafından İstanbul'da düzenlenen ve onlarca genç işçinin katıldığı “Genç İşçiler Çalıştayı” 12 Ocak 2019 Cumartesi günü yapıldı. Toplantıya Tez Koop-İş Sendikasından ve diğer sendikalardan genç işçiler katıldı.

Genç İşçiler Çalıştayına sendikamız İstanbul 2 Nolu Şube işyeri Mutlu Akü'den Nazif Yılmaz ve Gebze Şube işyeri Novares'ten Ulaş Şenlik isimli genç işçiler katıldı. Petrol-İş Sendikası Eğitim Uzmanı Erhan Kaplan ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Rıza Köse de Çalıştayın katılımcıları arasındaydı.

Toplantı yapılan sunumlarla başladı. Daha sonra bütün katılımcılardan genç işçilerin bugün karşı karşıya kaldığı temel sorunların neler olduğuna dair fikir ve düşüncelerini belirtmeleri istendi. Yapılan konuşmalar sonucunda hangi konuların görüşüleceği de belirlendi.

Gençlik ve sendikalar, kuşak çatışması, güvencesizlik, çalışma koşulları, geleceksizlik ve ücretler gençlerin üzerinde en fazla durduğu ve günümüz toplumunda gençler için temel sorun alanlarını teşkil ettiği belirtildi.

Daha sonra salonda bulunan genç işçiler bu altı temel sorunu tartışmak üzere altı gruba ayrıldı ve grup üyeleri kendi içinde bu sorunları tartıştılar ve bu sorunlara çözüm aradılar. Her grubun kendi içinde yaklaşık bir saat süren tartışması ertesinde gruplar kendi içlerinden seçtikleri sözcülerle sorunları ve çözüm önerilerini salona sundular.

Gençlerin sendikalara olan ilgisinin artırılması, kuşak çatışmalarının etkilerinin azaltılması, gençliğin daha güvenceli bir gelecek talebi, çalışma koşullarının insan onuruna yakışır bir hale getirilmesi ve özellikle genç işçiler açısından işyerlerinde genç işçi sirkülasyonunun fazla olması ve gençlere verilen düşük ücretler masaya yatırıldı. Toplantı sonrasından bu sorunlarla genç işçilerin  daha örgütlü mücadele etmesine vurgu yapıldı.

 

Son Kalemiz KIDEM TAZMİNATI HAKKIMIZA DOKUNMA!

İşçi sınıfının en temel haklarından ve kazanımlarından birisi olan kıdem tazminatının, bir kez daha, reform adı altında fona devredilmesi ve emekçilerin en büyük güvencesi olan bu hakkın tırpanlanması gündeme getirilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün açıkladığı programda, kıdem tazminatının bireysel emeklilik sistemi (BES) ile entegre edileceğini ve bu doğrultuda kıdem tazminatı reformu gerçekleştirileceğini belirtmiştir. Aynı açıklamada, işçi sınıfının son kalesi olarak gördüğ...
devamı