• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması için Ankara’daydı

Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar, Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasının kapsamının genişletilmesi çalışmalarımızı anlatmak ve bu çerçevede Kanun değişikliği yapılması hususunda görüşmeler yapmak üzere Ankara’daydı

12.01.2018

Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar, Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasının kapsamının genişletilmesi çalışmalarımızı anlatmak ve bu çerçevede Kanun değişikliği yapılması hususunda görüşmeler yapmak üzere Ankara’daydı. Yaşar, temasları kapsamında; Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ve ÇSGB Müsteşarı Ahmet Erdem ile bir araya geldi.

Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar, Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasının kapsamının genişletilmesi ve patlayıcı imalatı ile petrol rafineri çalışanlarının da uygulamadan yararlanabilmeleri için bir yapılan çalışmaları anlatmak üzere Ankara’daydı.
Yaşar ilk olarak Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Kendisine bu konuda geçtiğimiz haftalarda Petrol-İş Sendikası yayını olarak çıkmış olan iki kitabı takdim eden Yaşar, bundan sonra Kanun değişikliği için nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususunda, Atalay’la karşılıklı istişarelerde bulunudu.
Genel Başkan Yaşar ardından Eskişehir Milletvekkili Ak Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan’ı makamında ziyaret etti.

Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasının kapsamını genişletilmesi konusunda Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaları anlatan Yaşar, Karacan’a kitaplarımızı hediye etti ve önümüzdeki günlerde gündeme getirmek istediğimiz Kanun değişikliği teklifi ile ilgili olarak desteklerini istedi.
Yaşar aynı gün Isparta Milletvekili TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Erdem ile bir araya gelerek, kendilerini de yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirdi ve Kanun değişikliği için desteklerini istedi.
Genel Başkan Yaşar’a ziyaretlerinde Genel Yönetim Sekreterimiz Ünal Akbulut eşlik etti.

Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulaması konusundaki çalışmalarımız:
Kamuoyunda yıpranma payı olarak da bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulaması, bazı tehlikeli iş kollarında çalışanların emeklilik şartlarını diğer çalışanlara göre daha avantajlı duruma getirmeyi hedefleyen bir kanuni düzenlemedir. Bu düzenleme yıllar içerisinde kapsamlı değişikliklere uğramış, farklı kanunların içerisinde farklı şekillerde düzenlenmiş ve günümüzde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 40. maddesinde son şeklini almıştır.

Kanun kapsamı içerisinde değerlendirilen işyerleri ve işlerin daha geniş bir çerçevede ele alınması, özellikle ilerleyen emeklilik yaşını da göz önüne alarak, gerçekten tehlikeli ve yıpratıcı işlerde çalışanların bu Kanun kapsamında değerlendirilmesi için Sendikamız yaklaşık bir yıl süren kapsamlı bir çalışma başlatmış, bu bağlamda öncelikle patlayıcı imalatı ve petrol rafineri çalışanlarının uygulama kapsamına alınabilmeleri için çeşitli değerlendirmelerde bulunmuştur.
Akademik bir kadro ile yürütülen çalışmalar kapsamında işyeri ziyaretleri gerçekleştirilmiş, emekli üyelerimizle anketler yapılmış, sağlık durumları değerlendirilmiş ve neticede iki farklı kitap yayımlanmıştır.

Birincisi, sendikamızın örgütlü olduğu MKEK ve TÜPRAŞ işyerlerinde yapılan teknik incelemeler ve MKEK işyerlerinden emekli olan üyelerimizle yapılan sağlık anketi çalışmaları ışığında hazırlanan ve patlayıcı imalatı ile petrol rafineri işkollarının Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulamasından yararlanması gerekip gerekmediği konusunu teknik boyutuyla değerlendiren kitap. Bu kitaba Üsküdar Üniversitesi öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Hacer Kayhan, Yrd. Doç. Dr. Rüştü Uçan, Dr. Özkan Kaan Karadağ, Öğr. Gör. Nuri Bingöl ve Öğr. Gör. Mustafa Cüneyt Gezen’den oluşan deneyimli bir akademik kadro katkı sunmuştur.

Ülkemizdeki farazi sigortalılık uygulamalarını kronolojik bir sırayla inceleyen ikinci kitap ise, bu uygulamaları yurt dışındaki örnekleriyle karşılaştırmakta, olumlu ve olumsuz yönlerini hukuki bir bakış açısıyla ortaya koymakta ve nasıl bir uygulamanın daha adaletli olacağı noktasında da bir yorum getirmektedir. Kitabın son bölümünde ise, diğer kitaptan özet alıntılar yapılarak üzerinde çalıştığımız işkollarının Fiili Hizmet Süresi Zammı kapsamına alınması hususu irdelenmektedir. İkinci kitabımız, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aydın Başbuğ imzasını taşımaktadır. 

Önümüzdeki günlerde çalışmamız kapsamında; 5510 sayılı Kanun’un 40.maddesinin yeniden düzenlenmesi için, gerekli bürokratik girişimler tamamlanacak ve konu, yapılacak bir panelle kamuoyuna duyurulacaktır.