• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genel Başkanımıza Ziyaret

Özyeğin Üniversitesi'nden Dr. Alpkan Birelma “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında yapılan çalışamada, Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar'ın da görüşlerini almak üzere sendikamızı ziyaret etti.

07.05.2018

ÇSGB ve İLO desteğiyle yapılan “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Özyeğin Üniversitesi'nden Dr. Alpkan Birelma, anket/araştırma çalışması için 7 Mayıs Pazartesi günü Genel Başkanımız Ali Ufuk Yaşar'ı ziyaret ederek iki saati aşkın bir görüşme yaptı. Görüşmede; çalışma yaşamında sosyal diyalog, örgütlenmenin önündeki engeller, sendikal özgürlükler, sendikal demokrasi gibi kavramlarla ilgili olarak Genel Başkanımızın görüşlerini dinledi.