• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PETROL-İŞ SENDİKASI 29. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Genel Kurulumuz 2-3 Eylül'de Toplanıyor

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikasının (Petrol-İş)  29. Olağan Merkez Genel Kurulu 02 – 03 Eylül 2023 Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00-18.00 saatleri arasında sendikamızın Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:23 Üsküdar İstanbul adresinde aşağıdaki yazılı gündem ile toplanacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 09 – 10 Eylül 2023 tarihlerinde aynı saatte ve yerde aynı gündem ile yapılacaktır.

Delegelere ve ilgililere duyurulur.

Petrol-İş Sendikası
Merkez Yönetim Kurulu

16.08.2023

 

GÜNDEM

1. Yoklama
2. Açılış
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Divan Seçimi
5. Genel Başkan’ın Konuşması
6. Komisyon Üyelerinin Seçimi
a. Tüzük Tadil Komisyonu
b. Hesap Tetkik Komisyonu
c. Tahmini Bütçe Komisyonu
d. Genel Kurul Kararları Komisyonu
7. Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları
8. Tüzük Tadil Komisyonu Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
9. Mali Raporun Okunması ve Müzakeresi
a. Hesap Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
b. Merkez Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
c. Hesap Tetkik Komisyonu Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
d. Tahmini Bütçe Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
e. Yeminli Mali Müşavir Raporunun Okunması
10. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Merkez Denetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkan ve Başkan Yardımcılarına verilecek Tazminat, Ödenek ve Yolluklar ile Sosyal Hakların Belirlenmesi
11. Genel Kurul Kararları Komisyonu Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
12. Merkez Disiplin Kurulu Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
13. Çalışma Raporunun Okunması ve Müzakeresi
14. Merkez Yönetim Kurulu Adaylarının Konuşmaları
15. Kurulların İbra Edilmesi
16. Seçimler
a. Merkez Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
b. Merkez Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
c. Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
d. Üst Kurul (Türk-İş) Delegelerinin Seçimi
17. Kapanış