• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

PETROL-İŞ SENDİKASI 27. OLAĞAN GENEL KURULU İLANI

GENEL KURULUMUZ 5-6 EYLÜL'DE TOPLANIYOR

Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri (Petrol-İş) Sendikası'nın 27.Olağan Genel Kurulu 5-6 Eylül 2015 Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00-18.00 saatleri arasında sendikamızın Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:23 Üsküdar/İstanbul adresinde aşağıdaki yazılı gündem ile toplanacaktır.

 

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı 12-13 Eylül 2015 tarihlerinde aynı saatte ve yerde aynı gündem ile yapılacaktır.

 

Delegelere ve İlgililere duyurulur.

Petrol-İş Sendikası

Merkez Yönetim Kurulu

12.08.2015

GÜNDEM

1. Yoklama
2. Açılış
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4. Divan Seçimi
5. Genel Başkan'ın Konuşması
6. Komisyon Üyelerinin Seçimi
a-  Tüzük Tadil Komisyonu
b- Hesap  Tetkik Komisyonu
c- Tahmini Bütçe Komisyonu
d- Genel Kurul Kararları Komisyonu
7. Konukların Tanıtımı ve Konuşmaları
8. Tüzük Tadil Komisyonu Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Tüzük Değişiklikleri ile Yasa Gereği Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile Değiştirilen Tüzüğün Onaylanması
9. Mali Raporun Okunması ve Müzakeresi
a- Hesap Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
b- Merkez Denetim Kurulu Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
c- Hesap Tetkik Komisyonu Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
d- Tahmini Bütçe Komisyonu Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
e- Yeminli Mali Müşavir Raporu'nun Okunması
10. Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez Denetim Kurulu Üyeleri, Şube Başkan ve Başkan Yardımcılarına Verilecek Ücret, Tazminat, Ödenek ve Yolluklar ile Sosyal Hakların Belirlenmesi
11. Genel Kurul Kararları Komisyonu Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
12. Merkez Disiplin Kurulu Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Oylanması
13. Çalışma Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi
14. Merkez Yönetim Kurulu Adaylarının Konuşmaları
15. Kurulların İbra Edilmesi
16. Seçimler
a- Merkez Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
b-  Merkez Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
c- Merkez Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
d- Üst Kurul (Türk-İş) Delegelerinin Seçimi
17.Kapanış

GENEL KURUL İLANINI EKTEN BİLGİSAYARINIZA İNDİREBİLİRSİNİZ.