• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

STANDARD PROFİL EGE DİRENİŞİ DAYANIŞMA İLE BÜYÜYOR:

Genel Merkez Yöneticilerimiz Direniş Yerindeydi

Manisa Standard Profil Ege işletmesinde sendikal hakları gasp edilen üyelerimizin direnişi güçlenerek devam ediyor. 28 Mayıs Salı günü Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Nimetullah Sözen ile Genel Mali Sekreterimiz İbrahim Doğangül direnişi ziyaret ettiler.

29.05.2013

Petrol-İş üyelerinin coşkuyla karşıladığı yöneticilerimiz, Manisa'daki hak mücadelesini tüm güçleriyle desteklediklerini, bundan sonra da dayanışmayı ulusal ve uluslararası düzeyde geliştirmek için gerekli herşeyin yapılacağını belirttiler. Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki direniş alanından konvoy oluşturarak kent merkezine gelen sendika üyeleri ve merkez yöneticilerimiz Manolya Meydanı'nda bir basın açıklaması yaptılar. Kentteki demokratik kitle örgütlerinin ve sendikaların da destek verdiği açıklamada Standard Profil Ege işçileri yaşadıklarını anlattılar, neden direnişte olduklarını ve taleplerini Manisa kamuoyuna duyurdular. Basın açıklamasını okuyan üyemiz Seçil Yavaş özetle şunları kaydetti:

“Standard Profil'in Düzce'deki fabrikasında işçiler Petrol-İş Sendikası'na üye oldular, uğraşıp didinip toplu sözleşme masasına oturma hakkını kazandılar, şimdi işverenle pazarlık ediyorlar. Bunları duyunca sevindik, umutlandık, biz de hakkımız olanı alalım; iyi bir ücret, sosyal hak, daha iyi çalışma şartları isteyelim dedik. Derdimiz illâ da Düzce'de alınan hakların aynısını almak değil; insanca yaşayacak şartları sağlamak, işverenimizle topluca pazarlık edebilmek.

Sendikalı olmanın, toplu sözleşme yapmanın Anayasal hakkımız olduğunu öğrendik.  Gidip Petrol-İş Sendikası'nın kapısını çaldık. Yeterli çoğunluğa sahip olup toplu sözleşme yapmak için çalışırken bazı yöneticilerimiz bizleri tehdit etmeye, arkadaşlarımızı işten çıkartmaya başladılar. Bizleri sendikadan istifaya zorladılar. Yani ceza kanununa göre suç işlediler.

Biz bunlara rağmen sendikalaşmaya devam ettik. Yüzlerce işçi Petrol-İş'e üye oldu, daha da olacak. Standard Profil Ege işçisinin kararlılığını, cesaretini, kendisine ve sendikasına güvenini kimse kıramadı, kıramayacak. Hukuki, sendikal bütün mücadeleleri veriyoruz, devam da edeceğiz. Bunu tüm Manisa bilsin istiyoruz.

Yakında sendikamız resmi olarak işyerindekilerin çoğunluğunu üye yaptığını ispat edecek, sözleşme hakkını alacak. Ama patronumuz işi yokuşa sürüyor, Düzce için oturduğu toplu sözleşme masasından burada ısrarla kaçıyor. Olsun, sonuçta başaracağız. Kadınıyla, erkeğiyle, Standard Profil Ege'de toplu sözleşmemizi yapıp insanca yaşayacak şartları yaratacağız. Biliyoruz çevredeki fabrikalardaki  işçi kardeşimizin de umudu biziz. Başarı hepimizin başarısı olacak. Biz ne istiyoruz:

Standard Profil Ege'de işten çıkartılanlar geri alınsın !
Bizi temsil eden sendikamızla, Petrol-İş'le diyaloğa geçilsin, masaya oturulsun.
Manisa'nın işçileri sendikalı olsun, hakkını alsın. “Organize” Sanayi'de, işçiler de “Organize” olsun..”

Kaynak: Örgütlenme Servisi