• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genel Merkez Yöneticilerimiz Makina Kimya İşyerlerini Ziyaret Etti

Makina Kimya Endüstri Kurumu’nun anonim şirkete dönüştürülmesi ile ilgili sendikamız Genel Merkez Yöneticileri, 30 Haziran Çarşamba günü Kırıkkale ve Ankara’da MKEK’te çalışan üyelerimizle biraraya geldi.

01.07.2021

Geçtiğimiz Mart ayında açıklanan Ekonomik Reform Paketinde KİT’lerde reform yapılacağının gündeme getirilmesinn ardından, sendikamızın da örgütlü olduğu Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) anonim şirkete dönüştürülmesi ile ilgili tasarı TBMM’de ilgili komisyonda görüşülmeye başlanmıştı. Son olarak 30 Haziran tarihinde Meclis Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından MKEK’e ilişkin kanun teklifi kabul edildi.

Dün sendikamız Genel Merkez Yöneticileri bu konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Makina Kimya Endüstrisi Kurumu’nun Kırıkkale ve Ankara/Elmadağ’da kurulu bulunan işyerlerini ziyaret ederek üyelerimizle biraraya geldiler. Ziyarette, Genel Merkez Yöneticilerimize Kırıkkale ve Ankara Şube Yöneticileri de eşlik ettiler.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Petrol-İş’in ülkemizin stratejik kuruluşları söz konusu olduğunda bu kurumların milli değerlerimiz olduğuna vurgu yapılarak; KİT’lerin hiçbir koşulda özelleştirilmemesi, yapılarının zayıflatılmaması, çalışanların haklarını ve güvencelerini tehdit edecek her türlü girişimden uzak durulması gerektiğinin altı çizildi.