• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Genel Merkezimizde Geniş Katılımlı Eğitim Programı Gerçekleşti

İstanbul 1 No'lu Şubemizin kapsamında bulunan Sandoz ve Novartis İlaç İşyerleri'nde örgütlü yaklaşık 400 üyemize 12 Aralık 2015 Cumartesi günü sendikal üye eğitimi  genel merkezimizin konferans salonunda gerçekleşti.

12.12.2015

Açılış konuşmalarını Genel Mali Sekreterimiz Turgut Düşova, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Mustafa Mesut Tekik’in yaptığı eğitim programda, Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Gültekin Öztemel, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanımız Ahmet Baranlı, Şube Başkan yardımcılarımız Yılmaz Akay ve Abidin Kaya’da yer aldı.
Petrol-İş Sendikası eğitim uzmanlarından Erhan Kaplan ve İsmail Hakkı Kurt tarafından verilen eğitime üyelerimizin ilgisi yoğun oldu.

Birlik ve beraberlik içerisinde geçen eğitim programına geniş katılım sağlandı. Şubemiz ve üyelerimiz görüşleri ve talepleriyle uyumlu bir çalışma sergilediler.