• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

GENEL SAĞLIK SİGORTASI “ Eşitsizliği büyütüyor”

GENEL SAĞLIK SİGORTASI “ Eşitsizliği büyütüyor”08.12.2007Şubemiz Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda yapılması öngörülen değişiklerle ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Kırıkkale'deki Sivil toplum Örgütleri katıldı.Konu ile açıklama yapan Şube Başkanımız Recep SEFER, halen çalışmakta olan Kamu görevlilerinin emeklilik hakları aynen korunurken, işçilerin sosyal sigortalar kanunu ile sağlanmış hakları önemli ölçüde geri götürülerek emekli aylıklarının düşürülmesi amaçlanmıştır.
08.12.2007

GENEL SAĞLIK SİGORTASI “ Eşitsizliği büyütüyor”08.12.2007Şubemiz Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununda yapılması öngörülen değişiklerle ilgili bir basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasına Kırıkkale'deki Sivil toplum Örgütleri katıldı.Konu ile açıklama yapan Şube Başkanımız Recep SEFER, halen çalışmakta olan Kamu görevlilerinin emeklilik hakları aynen korunurken, işçilerin sosyal sigortalar kanunu ile sağlanmış hakları önemli ölçüde geri götürülerek emekli aylıklarının düşürülmesi amaçlanmıştır. Böylece sistemin açıklarının faturası sigortalı işçilere kesilmiş nitekim aylık bağlama oranlarının iki kademe düşürülmesi ön görülmüşken tasarı ile kanunun yürürlülük tarihinden itibaren bir defada her prim gün sayısı için yüzdeye düşürülmektedir. Böylece emekliliğin ileriki yıllarda hak edecek sigortalılara bağlanacak aylıkların miktarlarında önemli düşüşler olacaktır. Örneğin 31.12.1999 tarihinden önceki sigortalı işçiler halen uygulanmakta olan alt sınır aylığını kaldırmaktadır. Böylece bugünkü asgari ücret üzerinden yapılacak hesaplamaya göre 521 YTL olan alt sınır ayılığı kademeli olarak tam aylıkta 292 YTL, kısmi aylıkta ise 203 YTL ye kadar düşebilecektir. Ayrıca yeni düzenleme ile tüm çalışanlar tedavi giderlerine katılım payı ödeyecektir. Bu kabul edilemez bir sosyal hak kaybıdır. Sigortalı işçiler ile hesabına çalışan esnafların Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile korunan bazı hakları daha da geri götürülmüştür.