• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

ICEM 5. Dünya Kongresi sonuçlandı

Genel Sekreterimiz kongre için Arjantin'deydi

Sendikamızın Dünya örgütü ICEM'in 5. Dünya Kongresi Arjantin'in Başkenti Buenos Aires'te yapıldı.
PETROL-İŞ / DIŞ İLİŞKİLER SERVİSİ
02.12.2011

Dünyanın dört bir yanından gelen ICEM'e üye sendikaların delegeleri 24-26 Kasım arasında yapılan ICEM Kongresi öncesinde 23 Kasım 2011 tarihinde Buenos Aires'te uluslararası işçi hareketinin en büyük sorunlarından biri haline gelen taşeron işçiliği tartıştı.

Dünyanın dört bir yanından gelen Uluslararası Kimya, Enerji, Maden ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu ICEM'e üye sendikaların delegeleri 24-26 Kasım arasında yapılan ICEM Kongresi öncesinde 23 Kasım 2011 tarihinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te uluslararası işçi hareketinin en büyük sorunlarından biri haline gelen taşeron işçiliği tartıştı. Yapılan toplantıda ICEM bölge koordinatörleri bölgelerde taşeron işçiliğine karşı mücadeleyi anlattı. Yine farklı ülkelerden sendikacılar kendi ülkelerindeki taşeron işçiliği uygulamalarına  karşı mücadele yöntemlerini sundular.
ICEM Taşeron İşçiliği Konferansı'nda Petrol-İş Genel Sekreteri Ali Ufuk Yaşar bir konuşma yaparak sendikamız Petrol-İş'in örgütlü olduğu işyerlerinde taşeron işçiliğine karşı verdiği mücadeleyi anlattı. Petrol-İş Sendikası'nın genel anlamda taşeron işçiliğin ortadan kaldırılması ve her işçinin kadrolu çalışma hakkı için mücadele ettiğini belirten Ali Ufuk Yaşar, sendikamızın Tüpraş ve Gübretaş'ta taşeron işçiliğine karşı verdiği mücadeleyi sundu.

ÇUŞ'lar çifte standartlı
Petrol-İş Sendikasının ICEM Kongresine sunduğu önerge ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda'nın Kongre açış konuşması metnine girdi. Warda, Kongre açış konuşmasında çokuluslu şirketlerin uymaları gereken etik kuralları anlatırken şunları söyledi. “Bu konuda, Türkiye'den üyemiz Petrol-İş'in Kongreye sunduğu önergedeki şu saptamaya tümüyle katılıyorum: Avrupa kökenli şirketler de, başka ülkelerde faaliyete geçer geçmez, ülkelerinde uyguladıkları etik kuralları ve standartları genellikle unutuyorlar.”
Kongre sürecinde Petrol-İş Sendikasının örgütlenme faaliyeti yürüttüğü Polyplex, Standart Profil işyerleri ile ilgili Hindistan Sendikası delegesi ve ICEM Kampanyalar ve İletişim Sorumlusu Dick Blin ile görüşmeler yapıldı. Yine bu çerçevede Petrol Ofisi'nin önemli bir bölümünü devralan Avusturya kökenli OMV şirketinde örgütlü Avusturya Sendikası Die Produktionsgewerkshaft PRO-GE temsilcisi Peter Schissler ile Petrol-İş Sendikası Genel Sekreteri Ali Ufuk Yaşar bir görüşme yaptı. Kongrenin son günü ise Latin Amerika Lastik İşçileri Sendikalarının daveti üzerine lastik işçilerinin dünyada karşılaştıkları zorlukları ve bu zorluklarla başedebilmeye yönelik oluşturulacak küresel ağların öneminin altının çizildiği toplantıda bulunuldu.

Kongreye Türkiye'den Petrol-İş Sendikası ve Tes-İş Sendikası delegeleri, Kıbrıs'tan da Türk-Sen'e üye El-Sen Sendikası delegeleri katıldı. Yine Türkiye'den Türk Metal Sendikası, ICEM-IMF ve ITGLWF birleşmesi öncesi yapılan ICEM Kongresine gözlemci olarak katıldı.

Kongrede ICEM Başkanı Senzeni Zokwana'yı yeniden başkanlığa seçen delegeler, Genel Sekreter Manfred Warda'yı da alkışlarla yeniden ICEM'in Genel Sekreterliğine getirdiler.

İki yüzün üzerinde ulusal sendikal merkezden yaklaşık sekiz yüz delegenin hazır bulunduğu ICEM 5. Dünya Kogresi'nde Arjantin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Carlos Tomado da bir konuşma yaptı.

Üç federasyon birleşiyor
Kongreye katılan delegeler bölgelere göre içinde 20 başkan yardımcısının bulunduğu 59 üyeli Yönetim Kurulu'nu seçtiler. Kongrede Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinden temsilcilerin seçimi bu bölgelerde devam eden siyasi çalkantılardan dolayı ertelendi. Kuzey Afrika Bölgesi'nin temsilinin Mart 2012'de düzenlenecek yerel konferansla belirlenmesi bekleniyor.

Kongrenin ikinci günü, 25 Kasım 2011, ileriye dönük bir eylem planı kabul edildi. ICEM'in gelecek yıl Uluslararası Tekstil Federasyonu ITGLWF ve Uluslararası Metal Federasyonu IMF ile birleşmeye gideceği dönemde böyle bir eylem planının kabul edilmesi ICEM'in sendikal etkinliğini bu süreçte devam ettireceği anlamına geliyor. ICEM Kongresi 26 Kasım 2011'de ICEM'in varlığının yeni küresel sanayi federasyonunun yapacağı kuruluş kongresinin ertesinde 2012 yılı Haziran ayında sona ereceğini kabul etti. Yeni küresel sanayi federasyonunun kuruluş kongresi 18-20 Haziran 2012 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhang'da yapılacak. Kongre'de Filistin'deki sendikaların durumundan Kolombiya'daki sendikacı cinayetlerine, Petrol-İş Sendikası'nın sunduğu Avrupalı çokuluslu şirketlerin çifte standartlı uygulamalarından Endonezya Free Port işçilerinin mücadelesine birçok önerge kabul edildi.

ICEM'in 5. Kongresi, 26 Kasım 2011 tarihinde ICEM çalışmalarının özellikle Irak ve Filistin sendikaları olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde daha da geliştirilmesi; mali krize karşı daha aktif karşılık verilmesi; Kolombiya'da işçi hakları; Macaristan'da ve diğer Avrupa ülkelerinde hükümetlerin baskıcı tutumları; Avrupa merkezli çokuluslu şirketlerin Türkiye'de sendikal haklara ve insan haklarına engel olması; elektrik enerjisi; Trans-Pasifik sendikal ortaklık anlaşması; Papua eyaletindeki grevci PT Freeport Endonezya İşçileri Sendikası'nın çokuluslu şirket Freeport McMoRan'a karşı verdiği cesur mücadelenin desteklenmesine yönelik kararalar üzerine yapılan tartışma ile sona erdi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

PETROL-İŞ SENDİKASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU