• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

GENİŞLETİLMİŞ TEMSİLCİLER KURULU

PETROL-İŞ SENDİKASI KIRIKKALE ŞUBESİGENİŞLETİLMİŞ TEMSİLCİLER KURULU (KIRŞEHİR 13.04.2007)Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi Şube Temsilciler Kurulu 13.04.2007 tarihinde Kırşehir’de toplanarak ülke gündemi ile örgütsel sorunları değerlendirdi. Genişletilmiş Temsilciler Kurulu görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmayı uygun görmüştür.Bölgemizdeki en acı olay Irak’ta yaşanan haksız, gayri meşru ve insanlık dışı işgalin devam etmesidir.
13.04.2007

PETROL-İŞ SENDİKASI KIRIKKALE ŞUBESİGENİŞLETİLMİŞ TEMSİLCİLER KURULU (KIRŞEHİR 13.04.2007)Petrol-İş Sendikası Kırıkkale Şubesi Şube Temsilciler Kurulu 13.04.2007 tarihinde Kırşehir’de toplanarak ülke gündemi ile örgütsel sorunları değerlendirdi. Genişletilmiş Temsilciler Kurulu görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaşmayı uygun görmüştür.Bölgemizdeki en acı olay Irak’ta yaşanan haksız, gayri meşru ve insanlık dışı işgalin devam etmesidir. 20 Mart 2003 tarihinde başlayan ve dört yıldan fazla devam eden, demokrasi getirileceği vaadi üzerine bina edilen işgalin bedeli 700 bin ölü, milyonlarca yaralı ve sakat, 4 milyon yetim çocuk, değerinin hesabı bile yapılamayan maddi ve manevi yıkımdır. Bu işgal bölgede haklar arası kin tohumlarını ekerek devam ediyor.Birazcık insanlık duygusu, birazcık vicdan duygusu olan herkes bu savaşa karşı çıkmalıdır. Bölge hakları binlerce yıldır bir arada yaşamakta ve bundan böyle de bir arada yaşayacaktır.Emperyalizmin oyununa gelinmemelidir diyor, PETROL-İŞ olarak adaletten, dostluktan ve barıştan yana olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz.AKP Hükümeti sermayenin istediği düzenlemeleri, kamuoyu ile tartışmaya hiç gerek duymadan TBMM’den ardı ardına geçirirken, işçiler ve emekçiler lehine hiçbir kanunu gündemine dahi almamakta inat etmektedir. Başta örgütlenme önündeki engeller olmak üzere hiçbir konuda olumlu adım atılmamıştır.Bu Hükümet döneminde çıkartılan, ağırlıkla özel sektörün tamamında, kamunun ise bir kısmında uygulanan 4857 sayılı Yasa ileriki dönemlerde Petrol-İş Sendikası’nı da ciddi bir şekilde sıkıştıracağa benzemektedir.Onlarca yıllık kazanımımız olan sosyal güvenlikte dengeler çalışanlar aleyhine değiştirilirken son kale kıdem tazminatı bir şekilde elimizden alınmak istenmekte, diğer yandan işsizlik fonuna göz dikilmiştir. İşverenler çalışanların sigortasını, vergisini bu fondan karşılamak istemektedir.Kamuda 320 bin işçi adına yapılacak olan toplu iş sözleşmesi son 5-6 yıldır tiyatro gösterilerine dönüşmüştür. Özellikle Türk-İş ile hükümet protokolüne konan "taraflar ek talepte bulunamayacak" ibaresi özgür toplu sözleşme düzenini yok etmiştir.Tüm bu durumlar gösteriyor ki işyerlerindeki veya bir sendikamızın mücadelesi bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yetmemektedir. Toplu sözleşmelerde dahil tüm olumsuzluklarla baş etmenin ön koşulu birlikteliktir. Birlikte oluşturacağımız örgütsel yapılardır.Şubemize bağlı iki işyerimizde 1.1.2007’de başlayan TİS görüşmeleri anlaşma ile sonlandırılmıştır. Özelleştirme sonrası ilk defa sözleşmesi yapılan Tüpraş işyerindeki kazanılmış haklardan geriye gitmeden elde edilen ücret zammı da işçilerce olumlu karşılanmıştır. Petlas işyerinde çalışma saatlerinin 40 saatten 45 saate çıkartılması bu iş yerinde yıllardır elde edilen kazanımlar açısından olumsuz olmuştur. Ancak sözleşme yapabilmek, sendikalı olarak çalışmak da bir ayrıcalık olarak değerlendirilmelidir. Ücret zammı olarak elde edilen kazanımlar genel anlamda olumlu olarak değerlendirilebilir düzeydedir.Halen devam etmekte olan BOTAŞ ve MKEK sözleşmeleri de sorunları olan ve bu sözleşme döneminde çözülmesi gereken işyerlerimizdir. Sorunların başında BOTAŞ işyerlerinde yıllardır yapılamayan düşük ücret ile saha tazminatı sorununun mutlaka çözülmesi gerekmektedir.Diğer taraftan MKEK Barut Fabrikası işyerinin patlayıcı üretimi yapan bir işyeri olması nedeniyle, bu işyerinde uygulanan prim yönetmeliğinin yeniden revize edilmesi ve işyeri niteliğine göre güncellenmesi gerekmektedir.Akın Plastik işyerinde yıllardır vermiş olduğumuz sendikalaşma mücadelesi son hattına gelmiş bulunmakta olup 9 Mart 2007’de yetki davasını kazandık. Bu işyerimizde önümüzdeki dönemde toplu iş sözleşme yapma imkanına kavuşacağız.Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği yasa ile sektörümüzde itibari hizmet süresine tabi olacak nitelikte işçi ve işyerleri mevcut olup sendika olarak bu konu ile ilgili bir çalışma yapılmalıdır. Sonuç olarak şubemiz ağırlıklı olarak özel sektörde örgütlüdür.Özel sektörde sendikacılık yapmanın getirdiği zorlukları biliyoruz. Tüpraş, Petlas gibi özellikle özelleşen KİT’lerden oluşan işyerlerimiz, işimizi daha da zorlaştırmaktadır. Ancak bu dönemde iki büyük iş yerimizde sözleşmenin masada bitmesi sevindirici olmakla beraber sözleşmenin işyerinde uygulanması ve sürekliliğinin olması daha da önemlidir.Önümüzdeki dönemde hem bu işyerlerinde hem de yeni örgütleneceğimiz işyerlerinde örgütlülük düzeyimizi en üst düzeye çıkarmak asli görevimiz olacaktır. Düşüncelerimizi üyelerimiz ve kamuoyu ile paylaşmayı uygun buluyoruz. Saygıyla kamuoyuna duyurulur.PETROL-İŞ SENDİKASI KIRIKKALE ŞUBE TEMSİLCİLER KURULU