• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

IndustriALL Dünya Kadın Konferansı sonuçlandı

Gerilemek yok, hep ileri!

IndustriALL Küresel Sendika'nın güçlenmesinde bir kilometre taşı olarak görülen Viyana'daki ilk Dünya Kadın Konferansı'nda, işyerinde kadınların karşı karşıya olduğu zorlukları ele almak amacıyla 60'ı aşkın ülkeden 300'den fazla kadın 14-16 Eylül günlerinde bir araya geldi.

18.09.2015

Canlı geçen toplantıya aktif katılım yüksek düzeydeydi; iki gün boyunca yapılan tartışmalara 86 kadın katıldı.

Konferansta IndustriALL yönetiminde kadınların oranının yüzde 30'dan 40'a çıkarılmasını öngören karar oybirliğiyle alındı.

Bu karar IndustriALL'un 2016'da Rio'da yapılacak kongresine örgütün anatüzüğüne girmek üzere öneri olarak götürülecek.

Kararda şöyle deniyor: “Bu sadece rakam sorunu değil, yapıların dönüştürülmesi sorunudur. Eğer sendikal hareket dönüştürülecekse, o zaman kadınların sendikalara katılımının özendirilmesi gerekiyor. Bu ise örgütsel yapıların harekete çekilmesi gereken üye tabanını yansıtması halinde gerçekleşecektir.”

Yüzde 40 kota öngören kararı destekleyen IndustriALL genel sekreteri Jyrki Raina, “Örgütlenmek için birlikte çalışan kadınlar ve erkekler, yanlarında kadınlar olmadan çalışan erkeklerden daha başarılıdır” dedi.

Açılışta konuşan Avusturya Devlet Başkanı Dr. Heinz Fischer, konferansın ana konusu olan kadına yönelik şiddete son verilmesi üzerinde durdu. Avusturya Avrupa'daki Suriyeli mülteci krizinin odağında yer aldığı için, kadınların yetkililere ülkeden kaçma nedenlerinden biri olarak cinsel şiddet tehdidini vurguladıklarını belirtti.

IndustriALL genel sekreter yardımıcısı Monika Kemperle ise şöyle dedi: “Bütün ülkelerde iyi yasalar olabilir, ama Avusturya'da bile yasalar ve gerçekler iki ayrı şeydir. Sendikalar ve sosyal taraflar yasaları iyileştirmek ya da bir boşluğu doldurmak için iyi anlaşmalar yapabilir. Hayati önem taşıyan Bangladeş Anlaşması bunun bir örneğidir.”

Kadına yönelik şiddete son!

Konferans IndustriALL'un kadına yönelik şiddete son vermeyi amaçlayan yeni kampanyasını onayladı. Konferans delegeleri bu konunun IndustriALL'un çalışmalarının sürekli gündeminde olmasını istediler. IndustriALL üyesi sendikalardan bu konuyu gündemlerine alması ve toplu sözleşme görüşmelerinde öne çıkarması istenecek.

Katılımcılardan bazıları analık hakları için verdikleri mücadeleden ilginç örnekler aktardılar. Birleşmiş Milletler'e göre, dünya kadınlarının sadece yüzde 28'i ücretli gebelik izninden yararlanıyor.

Konferansın konuları arasında yer alan kadın sağlığı ve analığın korunması, IndustriALL'un gündemindeki diğer alanlarla, özellikle güvencesiz çalışmayla sıkı bir ilişki içinde. Sendikalara, İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Eylem Günü'nde sokaklara çıkma çağrısı yapıldı.

Konferansta bir Eşitlik Bildirgesi ile sürdürülebilirlik ve kadınlar konulu bir belge kabul edildi. Eşitlik Bildirgesi kadınların taleplerini ve bu taleplerin gerçekleşmesini sağlayacak önlemleri içeriyor.

Üçüncü gün yapılan seçimlerde Güney Afrika sendikası NUMSA'dan Christine Olivier ile Kanada sendikası COPE'den Gwenne Farrell kadın komitesine eşbaşkan seçildiler. 2016 Kongresi'nde kadın komitesi, eşbaşkanlığın bölge esasına göre dönüşümlü olarak yapılacağı bir sistem önerecek. 2016'dan itibaren ilk eşbaşkanlar Latin Amerika ve Asya/Pasifik'ten olacak.

İspanya'dan FITAG-UGT temsilcisi Diana Junquera şöyle dedi: "Konferans bana gerçekten esin verdi ve bizlere diğer bölgelerin gerçeklerini ve sorunlarını gösterdi. Gücümüzü ve etkinliğimizi artırdı. Buradan enerjim ve fikirlerim güçlenmiş olarak ayrılıyorum.”

İleriye yönelik olarak IndustriALL'un, örgütü güçlendirmenin aracı olarak genç kadın işçilerin katılımını yaygınlaştırması gerekiyor. Konferansta birçok genç konuşmacı bu talebi dile getirdi.

Kadın komitesinin başkanı Christine Olivier şu saptamayı yaptı: “Kadınları günlük mücadelede bu ölçüde birlik içinde hiç görmedim. Bütün dünyada kadınların mücadelesinin aynı olduğu açıkça görüldü. Bu nedenle, konferansta tanık olduğumuz dayanışmayı ve birliği gelecekte de sürdürmeliyiz.”

Çeviri: Petrol-İş Sendikası Dış İlişkiler Servisi