• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Gübre Sanayi ve Türkiye'de Durum

Kimyasal gübre sanayinin doğuşu, gelişimi ve Türkiye'de gübre sanayinin durumu üzerine değerlendirmeyi sunuyoruz.

AYFER EĞİLMEZ
01.01.2005