• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Güneydoğu Asya'da Kadın Sendikacılar Harekete Geçiyor

29.02.2016

Kamboçya, Myanmar ve Filipinler'de IndustriALL Küresel Sendika'ya bağlı sendikalardan kadın sendikacılar 2016'da toplumsal cinsiyet eşitliğini ve analığın korunmasını stratejik gündemde öncelikli bir hedef olarak belirledi.

IndustriALL'un Filipinler Kadın Komitesi, 15-16 Şubat günlerinde Manila'da yaptığı toplantıda, kadın komiteleri kurarak kadın işçileri güçlendirme kararı aldı. Kadınlar ana gündem maddesi olarak ILO'nun 183 sayılı Analığın Korunması Sözleşmesi üzerinde durdular. Ayrıca, bütçelerinin yüzde 5'ini kadınlara ve kadınlarla ilgili programlara ayırma ve dünya kadın komitesinin IndustriALL'un Ekim'de yapılacak dünya kongresi için yüzde 40 toplumsal cinsiyet kotası kararını destekleme kararı alındı. Karar kabul edilmek üzere IndustriALL üyesi sendikaların yönetimlerine sunulacak.

Myanmar'da tekstil, giyim ve maden işkollarından 15 kadın yönetici, 18-19 Şubat günlerinde Yangon'da yapılan yıllık planlama ve değerlendirme toplantısına katıldı. Katılımcılar, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirmenin ve kadın işçilerin sorunlarına çözüm getirmenin ilk üzerinde durulacak konular olduğunu belirttiler. Kadınlar, ayrıca, eylem planı çerçevesinde sektör sendikalarında kadın komiteleri kurmayı planlıyorlar. Sendikalar, 8 Mart Dünya Kadın Günü dolayısıyla, analığın korunması hukuku ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgilendirici materyal hazırlayıp üyelere dağıtacak.

Kamboçya'daki planlama ve değerlendirme toplantısına katılan 30 sendika yöneticisi ve üyesi kadın ise bir eylem planı oluşturdu. Eylem planı 2016 yılıyla ilgili örgütlenme, kapasite geliştirme, kampanya ve politika hedefleri öngörüyor. Örgütlenme, işyerlerinde kurulacak kadın komiteleriyle inceleme toplantıları yapılmasını içeriyor. Kapasite geliştirme, yöneticilik ve iletişim becerileri kazandıracak eğitimlerle özgüven oluşturmayı içeriyor. Kampanyalar ise  ILO Analığın Korunması Sözleşmesi'nin onaylanmasını ve geçici sözleşmeli işçilerin düzenli işçi statüsüne geçirilmesini ve bu iki konunun toplu sözleşmelere girmesini hedefliyor.
Kamboçya'daki IndustriALL üyesi 10 sendika, ayrıca, Dünya Kadın Günü dolayısıyla işyerleri dışında eşzamanlı eylemler düzenleyecek.
Endonezya'da ise IndustriALL üyesi sendikalardan kadın yöneticiler 7 Mart 2016 günü bir araya gelecekler.