• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

7 EKİM KÜRESEL EYLEM GÜNÜ

Güvencesiz Çalışmaya ve Taşeron İşçiliğine DUR diyelim

Küresel sermaye işçilerin istihdam yöntemini köklü bir şekilde değiştiriyor. Güvenceli işlerin yerini giderek taşeron işçiliği ve geçici işçilik alıyor.

02.10.2012

Küresel sermaye işçilerin istihdam yöntemini köklü bir şekilde değiştiriyor. Güvenceli işlerin yerini giderek taşeron işçiliği ve geçici işçilik alıyor.
Güvencesiz işlerde çalışan işçilerin ücretleri ve çalışma koşulları son derece yetersiz, sendikalaşma ve toplu sözleşme olanakları hemen hemen yok. Şirketler işgücü maliyetlerini düşürmek ve istihdamın bütün yükünü işçilerin omuzlarına yıkmak için güvencesiz istihdamı ve taşeron işçiliğini kullanıyor.
Bütün dünyada sendikalar güvencesiz işçileri örgütleyerek, güvencesiz çalışmayı meşrulaştıran yasalara karşı çıkarak bu konuda giderek yükselen bir mücadele veriyor. Bütün ülkelerde sendikalar insana yaraşır ücret ve çalışma koşulları içeren güvenceli çalışmayı gerçekleştirmek için harekete geçiyor. 
Sendikamız Petrol-İş'in de üyesi olduğu 50 milyon üyeli sanayi işçilerinin küresel örgütü Industriall Küresel Sendika Haziran 2012'deki kuruluş kongresinde güvencesiz çalışmaya ve taşeron işçiliğine DUR demek için küresel bir kampanya yürütme kararı aldı.

Bu karar dünya sendikal hareketinin gündemine şu ana talepleri getiriyor:

• Dünyanın bütün bölgelerinde güvencesiz çalışmanın bütün biçimlerine karşı mücadele etmek.

• Güvencesiz istihdamı kurallara bağlamak ve kısıtlamak, istihdam statüsü ne olursa olsun bütün işçilerin insana yaraşır çalışma koşullarını, sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkını güvence altına almak.

• Esnek işgücü politikalarını etkisizleştirmek, bu yöndeki tüm yasal ve diğer engellerin kaldırılmasını hükümetlerden talep etmek.

• ILO'nun bu konuda yetkisi dahilindeki her şeyi yapmasını talep etmek.

• Uluslararası finans kuruluşlarına ve OECD'ye bu konuda baskı yapmak.

Dünya örgütümüz Industriall Küresel Sendika güvencesiz çalışmaya ve taşeron işçiliğine DUR demeye yönelik küresel kampanya çerçevesinde, her ülkedeki üye sendikaları, İnsana Yakışır Çalışma İçin Küresel Eylem Günü olan 7 Ekim'de,
üyelerini harekete geçirmeye çağırıyor. Buna göre, 7 Ekim'de her üye sendika kendi uygun gördüğü biçimde Küresel Eylem Günü'ne katılacak.

Sendikamız Petrol-İş de düzenlediği toplantılarla bu güne katılıyor.

Kaynak: Dış İlişkiler Servisi