• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

Güz Dönemi Temsilci Eğitimlerinin İlki Başarıyla Tamamlandı

2013 yılı Güz Dönemi Temsilci Eğitimlerinin ilki 16-20 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılarak başarıyla tamamlandı.

Eğitim Servisi
20.12.2013

2013 yılı Güz Dönemi Temsilci Eğitimlerinin ilki 16-20 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılarak başarıyla tamamlandı. Daha önce aynı anda temsilcileri ve şube yöneticilerini bir arada çağırdığımız eğitimlerimiz, bundan sonra temsilcileri ayrı, yöneticileri ayrı olmak üzere yapılacak. Bu eğitim de sadece temsilcilerimiz için yapıldı. İkinci temsilci eğitimi Ocak ortalarında gerçekleştirilecek. Şube yöneticilerine ve kurul üyelerine dönük eğitim tarihleri ise henüz belirlenmedi.

Bundan sonraki eğitimlere dair bir not iletelim: Şimdiye kadar İstanbul'da genel merkezimizde yapılan temsilci ve yönetici eğitimleri, Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda artık İstanbul dışında yapılacak.

Eğitim Servisimizin organizasyonu ile yürütülen Temsilci Eğitimlerine sendikamızın bütün uzmanlık birimleri katılmaktadır. Bu türden eğitimlere, daha önce bu eğitimlere hiç katılmamış olan, yeni temsilci ve yönetici olarak seçilmiş arkadaşlarımız davet edilmektedir. Bütün denetim, disiplin ve yönetim kademeleri ile temsilcilerimiz başta eğitim servisi olmak üzere sendikamızın mevcut uzmanlık birimleriyle tanışıyorlar. Bu eğitimlerde temsilci ve yöneticiler, bundan sonraki sendikal hayatlarında karşılaşabilecekleri sorunları çözme yöntemlerini öğreniyorlar.

Bu seminerlerde, yeni seçilen ve çoğunlukla sendikal dünyanın yönetim kademesiyle ilk kez tanışan temsilci ve yönetici arkadaşlarımızın görevlerini yaparken ilk elden ihtiyaç duyacakları temel bilgileri vermeyi amaçlıyoruz. Şimdiye dek başarıyla yürüttüğümüz bu eğitim modelimizin sendikamızın kalıcı ve geleneksel eğitimleri arasında yer aldığını söyleyebiliriz.

Merkez Yönetim Kurulu da, programları uygun oldukça yeni seçilen arkadaşlarımızla doğrudan değerlendirmeler yapıyor. MYK ile temsilci yönetici arkadaşlarımız bu kez de programa uygun olarak Cuma günü sabah buluştular ve sendikanın sorunlarını birlikte ele alma fırsatı buldular.

2013 Güz dönemi için yeni tanışma tekniklerinin uygulandığı, eğitim müfredatında değişiklikler yaptığımız bu seminerlerde, yeni dönemin ihtiyacı olan daha yoğun mücadele günlerine hazırlıkların tamamlandığını umut ediyoruz.

Sadece temsilcilerden oluşan bu gruptaki eğitime toplam 40 üyemiz katıldı. Uyumlu ve zevkli bir grup oluşturan temsilciler, eğitimden çok yararlandıklarını belirttiler.
Temsilcilerimizin tümü de, günlük 7 saati bulan derslere disiplinle ve özveriyle katıldılar. Son gün, ayrıntılı bir değerlendirmenin ve karşılıklı soru cevaptan sonra, sertifikalar Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizce dağıtıldı.

Aşağıda eğitimlerde çekilen fotoğraflar ile katılımcıların isim, şube görevlerinin bulunduğu liste yer almaktadır.