• industriAll global
  • industriAll europe
  • Retun See
  • Petrol-İş Kadın Dergisi
Belgesel: Petrol-İş Tarihi

'Haklarımızı torbalatmayacağız'

Torba Yasa Tasarısına karşı işçilerin, memurların, emekçilerin, işsizlerin, gençlerin ülke genelinde başlattıkları protesto eylemleri sürüyor. 25 Ocak'ta KESK'in yasa tasarısını protesto eylemlerinden sonra 25 Ocak'ta da Türk-İş ülke genelinde protesto eylemleri başlattı.

26.01.2011

Torba Yasa Tasarısına karşı işçilerin, memurların, emekçilerin, işsizlerin, gençlerin ülke genelinde başlattıkları protesto eylemleri sürüyor. 25 Ocak'ta KESK'in yasa tasarısını protesto eylemlerinden sonra 25 Ocak'ta da Türk-İş ülke genelinde protesto eylemleri başlattı.

26 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da, Beyoğlu-Tünel'de toplanan Türk-İş'e bağlı sendikaların İstanbul şubeleri, KESK İstanbul şubeleri, meslek odaları, siyasi partiler ve gençlik örgütleri buradan Taksim Meydanı'na doğru yürüyerek tasarıyı protesto ettiler, AKP hükümetine tepkilerini dile getirdiler.

“Haklarımızı Torbalatmayacağız” yazılı Türk-İş pankartı ardında, Beyoğlu-Tünel'den Taksim Meydanı'na doğru saat 18.00'de yürüyüşe geçen kitle “Hükümet torbanı al başına çal”, “Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız”, “Direne direne kazanacağız”, “Haklarımızı gasp edemezsiniz”, “Üreten biziz, yöneten de biz olacağız”, “Güvenceli iş, güvenceli yaşam” sloganları atarak siyasi iktidarı protesto ettiler. Eyleme katılanlar “Torbayı AKP'nin başına geçirelim”, “ “Torbayı başımıza geçirip haklarımızı gasp edemezsiniz”, “Torba Yasaya karşı genel grev genel direniş”, “Kölece çalışmaya, kölece çalışmaya hayır” dövizleri taşıdılar.

Protesto yürüyüşüne Genel Başkanımız Mustafa Öztaşkın, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Nimetullah Sözen, İstanbul 1 Nolu şube yöneticilerimiz ve Petrol-İş üyesi işçiler de katıldı. Taksim Meydanına ulaşıldığında burada toplanan kitleye hitaben bir konuşma yapan Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak, Tasarıyla Hükümetin İşsizlik Sigortası Fonu’nun bir önceki yılki gelirlerinin yüzde 30’una, “istihdamı artırmak” gerekçesiyle el koyduğunu, bu miktarı yüzde 50’ye kadar çıkarma yetkisini de aldığını belirterek şunları söyledi: “Hükümet, işverenlerin isteğini kabul ederek genel ekonomik kriz dışında sektörel ve bölgesel krizlerde de kısa çalışma ödeneğinin İşsizlik Sigortası Fonu’nundan ödenmesini hükme bağlamaktadır. Buna karşın kısmi çalışanların işsizlik sigortasından yararlanmaları, çalışmadıkları sürelere ilişkin primlerini ödeme koşuluna bağlanmakta, ayrıca kısmi süreli çalışan işçilerin bir kısmının eşitlik ilkesine aykırı olarak primlerini kendileri ödemek koşuluyla sosyal güvenlik haklarından yararlanmaları öngörülmektedir. 31.12.2015 tarihine kadar özel sektör işverenlerinin işe aldığı yeni işçilerin işveren sigorta primlerinin İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanması öngörülmektedir.”

Esnek çalışma düzensizliği genişliyor

Hükümetin bu tasarı ile işverenlerin maliyetlerini düşürmek için esnek çalışma düzensizliğini genişlettiğini belirten Büyükkucak şöyle devam etti: “Tasarıyla “evden çalışma”, “uzaktan çalışma” kavramları İş Kanunu’na yerleştirilmekte, turizm sektöründe denkleştirme süresi 4 aya çıkarılmakta, 25 yaşın altında işçilerin deneme süresi 4 aya yükseltilmektedir. Bir yandan esneklik ve güvensizlik genişletilirken diğer yandan da 16 yaşından küçük işçilere uygulanan düşük asgari ücretin 25 yaşın altındaki işçilere uygulanmasının hazırlığı yapılmaktadır.”

Tasarıda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda birçok değişikliğin yapıldığını, bu değişikliklerin büyük kısmının çalışanları hak kayıplarına uğratacak düzenlemeler içerdiğini söyleyen Büyükkucak sözlerini şöyle tamamladı: “Kamu kesiminde kısmi süreli çalışan işçilerin boşta geçen sürelerine ilişkin genel sağlık sigortası primlerini devlet ödemekte, özel sektörde bu yükümlülük işçinin üzerine kalmaktadır. Bu ikilemin düzeltilmesi beklenirken Tasarıyla özel sektördeki bu işçilerin yükümlülükleri 01.01.2012 tarihine ertelenmektedir. Tasarıyla kamu kesiminde kısmi süreli çalışan işçilerden boşta geçen süreleri için isteğe bağlı sigortalılığını devam ettirenlerin genel sağlık sigortası primini de kendilerinin karşılaması öngörülmektedir. Halbuki, boşta geçen süre için isteğe bağlı sigortalılığını devam ettirmeyenlerin genel sağlık sigortası primleri kamu işverenleri tarafından ödenmektedir. Bu durum dikkate alındığında yapılmak istenen düzenleme eşitsizliğe yol açacak ve isteğe bağlı sigortaya devam edenler cezalandırılmış olacaktır. Tasarıyla, işveren tarafından verilen bir ayı aşkın ücretsiz izin sürelerinde işçilerin genel sağlık sigortasından yararlanma hakları kaldırılmaktadır. İşçiler, memurlar, emekçiler, işsizler, tüm çalışanlar olarak tasarıdaki sakıncalı maddelerin geri çekilmesini talep ediyoruz. TBMM Genel Kurulu'nu da bu tasarıyla ilgili duyarlı olmaya çağırıyoruz.”